fbpx Standardisert tiltaksplan til døende Hopp til hovedinnhold

Standardisert tiltaksplan til døende

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Standarder kan medføre uforsvarlig omsorg og objektivering av pasientene. Det mener Marianne Brattgjerd, som har tatt doktorgrad på temaet.

«Standardisering av sykepleie. Hvordan påvirkes profesjonsutøvelsen? – En kvalitativ studie med utgangspunkt i en standardisert tiltaksplan til døende pasienter»

I sitt doktorgradsarbeid har sykepleier og universitetslektor Marianne Brattgjerd utforsket bruk av en standardisert tiltaksplan til døende med det formål å få mer inngående kunnskap om hvordan standardisering som fenomen påvirker sykepleieutøvelsen.

  • Doktorand: Marianne Brattgjerd
  • Disputas: 11. juni 2021
  • Utgått fra: Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord Universitet

3 svar fra Brattgjerd

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Doktorgradsprosjektet viser at standarder er rigide verktøy som kan medføre uforsvarlig omsorg og objektivering av pasientene. For å utøve forsvarlig sykepleie må standardiserte verktøy brukes løst koplet til praksisen. Det betyr at sykepleierne må tilpasse standardene til den individuelle pasienten og situasjonen for øvrig – samtidig som de også ivaretar den etiske dimensjonen av sykepleie. Først da vil en kunne utøve personsentrert pleie og omsorg basert på best tilgjengelig praksisbasert evidens.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Fire delstudier og en metasyntese inngår i prosjektet, der samtlige av disse har et kvalitativt design. Delstudiene er designet for å få kunnskap om bruk av den standardiserte tiltaksplanen, mens metasyntesen er en sammenstilling av de fire delstudiene og viser hvordan standardiseringstilnærmingen kan fortolkes i en mer generell kontekst.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Forskningen er relevant for alle helseprofesjoner der standardisering inngår i profesjonsutøvelsen. I tillegg er den også relevant for pasienter, ledere, politikere og samfunnet for øvrig.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse