fbpx Samvalg for ungdom med psykiske lidelser Hopp til hovedinnhold

Samvalg for ungdom med psykiske lidelser

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Om ungdom innlagt for psykiske lidelser får være med å bestemme hvordan behandlingen skal foregå, øker sjansen for at de har nytte av behandlingen, ifølge ny doktorgrad.

«Brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykisk lidelse»

Psykiatrisk sykepleier Stig E. Bjønnes har i sin doktorgradsavhandling blant annet sett nærmere på hva medbestemmelse gjør med eierskapet til egen behandling for ungdom med psykiske lidelser. Han har også studert erfaringene til ungdommenes foreldre og helsepersonell.

 • Doktorand: Stig Erlend Bjønnes
 • Disputas: 22. april 2022
 • Utgått fra: Universitetet i Stavanger

  Tre svar fra Bjønnes

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Avhandlingen er et kunnskapsbidrag for å forstå og få innsikt i brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykiske lidelser spesielt, men også ut over denne konteksten. Det er lite tidligere forskning som tar for seg samvalg i behandling av ungdom med alvorlige psykiske lidelser. Forskningen viser både muligheter og utfordringer knyttet til brukermedvirkning og samvalg.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? For å undersøke erfaringer med brukermedvirkning og samvalg er det anvendt kvalitativ metode. Forskningen har bestått av tre delstudier som har undersøkt erfaringer fra perspektivene til helsepersonell, ungdom som er pasienter og foreldre. Avhandlingen inneholder også en kunnskapsoppsummering og metasyntese av delstudiene
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Forskningsresultatene viser forutsetninger for å lykkes med å få ungdom til å være delaktige i behandlingsavgjørelser. Forskningen kan derfor ha nytteverdi for ledere og beslutningstakere som ønsker å heve kvaliteten i helsetjenester med økt brukermedvirkning, og gjennomføre samvalg i praksis. Forskningsresultatene vil også være relevante for klinikere som ønsker å jobbe med en personsentrert tilnærming.

  0 Kommentarer

  Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

  Ledige stillinger

  Alle ledige stillinger
  Kjøp annonse
  Annonse
  Annonse