fbpx Forhåndssamtaler på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Forhåndssamtaler på sykehjem

Illustrasjon for nye doktorgrader
Cite the article

Aasmul I Forhåndssamtaler på sykehjem. Sykepleien Forskning.

«Advance Care Planning and the staff perspective: The development, implementation, and investigation of a complex intervention in the nursing home»

I sitt doktorgradsarbeid har sykepleier Irene Aasmul blant annet sett nærmere på utviklingen, implementeringen og effekten av forhåndssamtaler i sykehjem. Forskningen er i stor grad basert på data fra Kosmos-studien.

  • Doktorand: Irene Aasmul
  • Disputas: 7. mai 2020
  • Utgått fra: Universitetet i Bergen

3 svar fra Aasmul

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Hovedfokus er knyttet til forhåndssamtaler, som vektlegger pasientenes preferanser, verdier og potensielle bekymringer rundt behandling og omsorg. Hovedhensikten er å oppnå tillit og forutsigbarhet for alle involverte: pasient, pårørende og personalet. Videre undersøkes også helsepersonells belastning særlig knyttet til pasienter med demens og atferdsendringer.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Både kvantitativ og kvalitativ metode ble brukt, og datamaterialet tar utgangspunkt i to randomiserte kontrollerte studier. Tilnærmingen var valgt fordi det var ønskelig å utforske effekter knyttet til innføring av forhåndssamtaler samt større forståelsene av funnene ved å utforske det kvalitative perspektivet i lys av helsepersonells erfaringer.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Avhandlingen viser at forhåndssamtaler kan gi gode resultater for sykehjemspasienter, deres familie og pleiepersonalet, og argumenterer for at forhåndssamtaler bør bli innført som en del av helsetilbudet ved alle sykehjem. Forskningen peker også på at mindre belastning hos helsepersonell kan oppnås ved økt kompetanse og forståelse for pasientens atferdsendring.

0 Kommentarer