fbpx Unge norske kvinners erfaringer med ME/CFS Hopp til hovedinnhold

Unge norske kvinners erfaringer med ME/CFS

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

ME/CFS er en kompleks, ofte langvarig sykdom med betydelig utmattelse, forverring etter anstrengelse og nedsatt fysisk og kognitiv funksjon

The long, arduous road to recovery: an exploration of the experiences of young Norwegian women falling ill with ME/CFS during childhood and adolescence

Sykepleier Silje Helen Krabbe har i sin doktorgradsavhandling utforsket hva unge kvinner i tilfriskning eller friske, som ble syke i barne- og ungdomsårene, forteller om opplevelsen med innsykning, sykdom og tilfriskning ved alvorlig ME/CFS.

  • Doktorand: Silje Helen Krabbe
  • Disputas: 4. mars 2024
  • Utgått fra: Oslomet

 3 svar fra Krabbe

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen bidrar til kunnskapsgrunnlaget om alvorlig sykdom og tilfriskning blant unge mennesker med Myalgisk encefalopati (ME), også kjent under betegnelsen Kronisk utmattelsessyndrom (CFS). Alvorlig ME/CFS, framstår som intenst og eksistensielt vanskelig å leve med over tid. Funnene indikerer at tilfriskning i barne- og ungdomsårene er mulig, men at det er en skjør prosess som kan ta år, og hvor tilbakefall ser ut til å være en del av prosessen. 
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Det var et ønske om å se på ME/CFS på en ny måte og fokusere på hva de unge selv fortalte om sykdom og tilfriskning. I studien er det anvendt kvalitativ metode og det er gjennomført narrative intervjuer med unge kvinner, som selv ble syke med ME/CFS i barne- og ungdomsårene, men som nå anser seg selv som betydelig bedre eller friske. Fenomenologisk teoretisk perspektiv ble kombinert med narrativ tilnærming for å utforske og forstå levde erfaringer av innsykning, sykdom og tilfriskning. 
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Kunnskapsbidraget fra denne forskningen er nyttig for helsepersonell som arbeider med pasientgruppen, samfunn, pårørende og den som selv lider av sykdommen. 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse