fbpx Smertebehandling for barn etter operasjon Hopp til hovedinnhold

Smertebehandling for barn etter operasjon

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Avhandlingen ser nærmere på smertebehandlingen barn mottar ved postoperative avdelinger og hvilken effekt en pedagogisk intervensjon for sykepleiere kan ha.

«Pediatric postoperative pain management in postanesthesia care units in Norway - cluster randomized trial using different methodological approaches»

Mangelfull smertebehandling kan påføre nyopererte barn unødig lidelse, bidra til komplikasjoner og forlengede sykehusopphold. Barnesykepleier Anja Hetland Smelands doktorgradsavhandling viser at sykepleieres kompetanse på feltet kan være mangelfull, men at en pedagogisk intervensjon kan bidra til positiv endring.

  • Doktorand: Anja Hetland Smeland
  • Disputas: 31. oktober 2023
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo

Tre svar fra Smeland

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Studien gir innsikt i sykepleieres kunnskap og praksis innen smertebehandling av barn på postoperative avdelinger. Videre gir den en økt forståelse for hvordan barn opplever smerte og smertebehandling etter operasjon, og barnas forslag til forbedring.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Studien er en intervensjonsstudie hvor det ble brukt kvalitative og kvantitative metoder (spørreundersøkelse blant sykepleiere, observasjon av klinisk praksis og intervju med barn). Ved å kombinere ulike metoder fikk vi en bredere og dypere forståelse av postoperativ smertebehandling av barn.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Resultatene fra studien viste barrierer for optimal postoperativ smertebehandling av barn, som manglende kunnskap og suboptimal smertebehandling. Helsepersonell som jobber med barn som skal opereres og utdanningsinstitusjonene som utdanner sykepleiere (både grunnutdanningen og spesialutdanningen) vil kunne dra nytte av forskningen. Ved å adressere barrierene vil de kunne øke sykepleiernes kunnskaper og forbedre klinisk praksis, som igjen vil forbedre smertebehandling av barn etter operasjon.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse