fbpx Sykepleiere støtter seg oftere på kolleger enn på ny forskning Hopp til hovedinnhold
Ny studie:

Sykepleiere støtter seg oftere på kolleger enn på ny forskning

Mariann Fossum, professor UIA

– Dette handler ikke om at sykepleiere vegrer seg for forskning, men om arbeidsgiveres evne til å legge til rette for faglig oppdatering, understreker professor Mariann Fossum.

Hvilke informasjonskilder bruker sykepleierne oftest for å kunne gi oppdatert sykepleie til pasienter og pårørende?

Andre sykepleiere, er svaret ifølge en gjennomgang av forskning på feltet, nylig presentert i tidsskriftet Worldviews on Evidence-Based Nursing.

Pasientene ønsker ny og oppdatert behandling, men studien vår viser nokså tydelig at det er det en stor risiko for at de ikke får det
Mariann Fossum, professor

– Bekymringsfullt, mener professor Mariann Fossum ved Universitetet i Agder (UIA), som sammen med UIA-kollega Anne Opsal og professor Anna Ehrenberg fra Universitetet i Dalarna, Sverige, står bak reviewstudien.

Krevende å holde seg oppdatert

– Pasientene ønsker ny og oppdatert behandling, men studien vår viser nokså tydelig at det er det en stor risiko for at de ikke får det.

Fossum understreker at de ikke har grunnlag for si hvorvidt sykepleiere utmerker seg i negativ eller positiv retning sammenliknet med andre profesjoner. Hun forteller at tidligere studier uansett viser at det tar langt tid før ny kunnskap blir opptatt i praksisfeltet.

– Jeg er opptatt at problematikken blir satt på agendaen, for vi vet hvor krevende det er for helsepersonell å holde seg faglig oppdatert.

Jeg håper vår studie kan bidra til at helseinstitusjoner i større grad vektlegger bruk av forskning
Mariann Fossum, professor

Professoren er bekymret for hvorvidt arbeidsgivere i tilstrekkelig grad er opptatt av å legge til rette for faglig oppdatering av sine klinisk ansatte.

– Jeg håper vår studie kan bidra til at helseinstitusjoner i større grad vektlegger bruk av forskning, sier hun.

Selv om alle sykepleiere har et personlig ansvar for å holde seg faglig oppdatert, understreker professoren at dette ikke kan være den enkelte ansattes ansvar alene.

– Arbeidsgiver skal legge til rette for at nyere informasjon fra helsemyndighetene er lett tilgjengelig, og helseinstitusjoner må gi sykepleierne tid til å sette seg inn i informasjonen, og bidra til tilbud om etter- og videreutdanning for helsepersonellet.

Flere bruker teknologi

38 av de 52 studiene Fossum, Opsal og Ehrenberg har sett på, er kvantitative, og den største av dem inkluderer data om over 6000 sykepleiere. Fossum sammenlikner studien med en liknende gjennomgang fra 2008.

– Funnene er veldig like de som kom da, men vi ser at sykepleiere nå i noe større grad oppgir at de bruker teknologi som kilde for sin kliniske praksis, sier hun.

– Dessverre vet vi lite om hva som ligger bak denne utviklingen og kan bare håpe det ikke betyr at flere nå tar Google fatt om de lurer på noe.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse