fbpx Helsekompetanse for personer med kronisk nyresykdom Hopp til hovedinnhold

Helsekompetanse for personer med kronisk nyresykdom

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Det finnes enorme mengder helseinformasjon av varierende kvalitet tilgjengelig i ulike kanaler. Denne doktorgradsavhandlingen ser nærmere på hvordan pasienter med kronisk nyresykdom forholder seg til dette.

«Health literacy in patients with chronic kidney disease»

Intensivsykepleier Une Elisabeth Stømer har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt helsekompetansen til 187 pasienter med ulik alvorlighetsgrad av kronisk nyresykdom.

  • Doktorand: Une Elisabeth Stømer
  • Disputas: 19. juni 2020
  • Utgått fra: Universitetet i Stavanger

3 svar fra Stømer

 

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Denne forskningen har gitt en beskrivelse av helsekompetansen til pasienter med kronisk nyresykdom som ikke tidligere er undersøkt i Norge.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Jeg brukte både kvantitative og kvalitative metoder. Grunnen til at jeg valgte å bruke flere ulike metoder var for å både få oversikt og se på sammenhenger mellom ulike faktorer for hele gruppen, men også for å kunne få en dypere forståelse for hva det kunne bety for de enkelte pasientene. 
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Alle som jobber med pasienter som har kronisk nyresykdom vil kunne ha nytte av denne kunnskapen. Jeg tenker også at denne studien kan ha overføringsverdi til andre kroniske pasientgrupper. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse