fbpx Frivillig innsats og innovasjon i omsorgstjenestene Hopp til hovedinnhold

Frivillig innsats og innovasjon i omsorgstjenestene

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

I sin doktorgrad argumenterer Nina Beate Andfossen for en utvidet definisjon av frivillig innsats.

«Omfang og mangfold av frivillighet i omsorg – et potensial for innovasjon i omsorgssektoren?»

Myndighetene har en forventning om økt frivillig innsats og innovasjon i omsorgstjenestene i årene som kommer, men hva defineres egentlig som frivillig innsats? Sykepleier Nina Beate Andfossen argumenterer for at uformelle omsorgsgivere må regnes med og påpeker at de ulike typene frivillige har ulike behov i samarbeidet med omsorgstjenestene.

  • Doktorand: Nina Beate Andfossen
  • Disputas: 4. juni 2021
  • Utgått fra: Høgskolen i Innlandet

Tre svar fra Andfossen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Studien bruker en bred definisjon av frivillighet og studerer organiserte frivillige, uorganiserte frivillige og uformelle omsorgsgivere som ulike typer frivillige for å undersøke potensialet for innovasjon i omsorgstjenestene. Resultatene fra studiene viser et mangfold av typer ubetalt frivillig innsats i omsorg som bidrar ulikt når det gjelder omfang. De som yter det største bidraget, er de uformelle omsorgsgiverne. Den organiserte og uorganiserte frivilligheten har et nærmest likt, begrenset omfang. Potensialet for samarbeidsdrevet innovasjon kan være til stede ved at ulike typer frivillige samarbeider med omsorgstjenestene, men dette er i seg selv ikke nok til å skape innovasjon.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? I avhandlingen er det benyttet kvantitativ metode, og det empiriske grunnlaget er to befolkningsundersøkelser og en kommuneundersøkelse. Dette ble valgt fordi hensikten med avhandlingen var å undersøke omfang av og potensialet for frivillighet og innovasjon i kommunale omsorgstjenester.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Ansatte i kommunale omsorgstjenester.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse