fbpx Emosjonell og praktisk byrde ved hjertesvikt Hopp til hovedinnhold

Emosjonell og praktisk byrde ved hjertesvikt

Illustrasjon for nye doktorgrader

Frykten for å mislykkes som pasient og å skulle bli en byrde for familien plager flere som har opplevd hjertesvikt, ifølge ny doktorgrad.

«The work of being a heart failure patient: Exploring burden of treatment in heart failure from the patient perspective»

I sin doktorgradsavhandling ser sykepleier Oda Karin Nordfonn nærmere på hvordan pasienter med hjertesvikt opplever ansvaret for og arbeidet med behandling og egenomsorg. Flere følte seg som en byrde for familien og opplevde skyldfølelse for å ikke leve opp til alle krav fra helsevesenet.

  • Doktorand: Oda Karin Nordfonn
  • Disputas: 10. desember 2020
  • Utgått fra: Universitetet i Stavanger

3 svar fra Nordfonn

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Denne forskningen har gitt en beskrivelse av opplevd behandlingsbyrde hos pasienter med kronisk hjertesvikt som ikke tidligere er undersøkt i Norge.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Jeg brukte både kvalitativ og kvantitativ metode i forskningen. Grunnen til at jeg valgte å bruke flere ulike metoder var for å få en dypere forståelse for pasientopplevelsen, samt å få en oversikt og se på sammenhenger mellom ulike faktorer.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Alle som jobber med pasienter som har kronisk hjertesvikt vil kunne ha nytte av denne kunnskapen, både de som jobber i spesialisthelsetjenesten, men også i kommunehelsetjenesten.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse