fbpx Telemonitorering av pasienter med hjertefeil Hopp til hovedinnhold

Telemonitorering av pasienter med hjertesvikt

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

En ny doktorgrad ser på hvordan telemonitorering kan gi støtte til egenomsorg for personer med hjertesvikt.

«Telemonitoring in Heart failure to support Self-care. Perspectives of patients and health care professionals»

I sin doktorgradsavhandling ser høyskolelektor og intensivsykepleier Ina Marie Thon Aamodt på erfaringene pasienter med hjertesvikt og helsepersonell har med telemonitorering og hvorden slik teknologi kan brukes til å styrke egenomsorg for pasienten.

  • Doktorand: Ina Marie Thon Aamodt
  • Disputas: 25. juni 2021
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo

3 svar fra Aamodt

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen tilfører ny innsikt om telemonitorering som kan være en støtte for egenomsorg hos pasienters med hjertesvikt hjemme. Pasientene og helsepersonell som deltok i studien hadde liten erfaring med bruk av telemonitorering. Pasientene med hjertesvikt beskriver og erfarte at telemonitorering kan bedre egenomsorg ved å gjenkjenne en forverring av hjertesvikt symptomer hjemme. Helsepersonell i klinisk praksis hadde en positiv holdning til telemonitorering og vurderte det som aktuelt for pasienter med hjertesvikt om finansiering, kompetanse og retningslinjer var avklart og tilgjengelig.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Det ble benyttet ett deskriptivt design hvor pasienters og helsepersonells erfaringer ble utforsket i Norge og Litauen. Intervju, spørreskjema og utprøving av telemonitorering hvor ny ikke-invasiv teknologi ble benyttet til å måle væske i lungene med støtte fra pårørende. Bakgrunn for valg av metode var å beskrive pasienter og helsepersonells erfaringer med og oppfatning av telemonitorering.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Pasientene som har diagnosen hjertesvikt og behov for støtte til egenomsorg samt deres pårørende. Helsepersonell med ansvar for behandling og omsorg av hjertesvikt pasienter som bor i eget hjem. Helsemyndigheter.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse