fbpx Tilpassede hjemmetjenester for personer med demens Hopp til hovedinnhold

Tilpassede hjemmetjenester for personer med demens

Illustrasjonen viser en bok med grafer som stikker opp, og en klode med et diplom foran

Det kan være utfordrende å gi tilpassede tjenester og personsentrert omsorg til hjemmeboende med demens. Denne doktorgraden utforsker muligheter og utfordringer med TID-modellen.

«Home care services for people with dementia - Tailored and person centered for improved quality of care»

I sitt doktorgradsarbeid har sykepleier Kari-Anne Hoel undersøkt kontinuiteten i hjemmetjenestene som mottas av personer med demens og dessuten hvorvidt TID-modellen (Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens) kan ha effekt ved atferdsmessige eller psykologiske symptomer hos denne gruppen.

  • Doktorand: Kari-Anne Hoel
  • Disputas: 27. april 2023
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse