fbpx Reinnleggelser på sykehus sett fra primærhelsetjenesten Hopp til hovedinnhold

Reinnleggelser fra primærhelsetjeneste til sykehus

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

En ny doktorgradsavhandling viser hvordan blant annet bemanning, kompetanse og legedekning i primærhelsetjenesten påvirker forekomsten av reinnleggelser på sykehus.

«Exploring hospital readmissions from the primary healthcare service: A multiple case study»

Doktorgraden til Malin Knutsen Glette avdekker stor enighet mellom helsepersonell om hvordan organisatoriske forhold har medvirket til unødig mange reinnleggelser på sykehus.

  • Doktorand: Malin Knutsen Glette
  • Disputas: 23. juni 2020
  • Utgått fra: Universitetet i Stavanger

0 Kommentarer

Annonse
Annonse