fbpx Vedvarende postoperative smerter etter kneproteseoperasjon Hopp til hovedinnhold

Vedvarende postoperative smerter etter kneproteseoperasjon

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

 Doktoranden har i sin avhandling forsket på hvordan det gikk med pasienter operert med kneprotese utover det første året.

«Exploring persistent postsurgical pain from the patient’s perspective 5 years after total knee arthroplasty: A mixed methods study»

Sykepleier Vibeke Bull Sellevold har i sin doktorgrad undersøkt artrosepasienter som blir operert med kneprotese. Hun har forsket på hvordan det gikk med pasientgruppen utover det første året. Ulike sider av pasientens opplevelser rundt vedvarende postoperative smerter etter kneprotese-operasjon er undersøkt.

  • Doktorand: Vibeke Bull Sellevold
  • Disputas: 1. mars 2024
  • Utgått fra: Oslomet

3 svar fra Bull Sellevold

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Før doktorgradsprosjektet var det lite kunnskap om denne pasientgruppen utover det første året med nytt kne. Vi utforsket derfor en pasientgruppe med vedvarende postoperative smerter 5–7 år etter operasjonen. De som opplevde vedvarende smerter 5 år etter operasjonen hadde større sannsynlighet for å ha sterke preoperative smerter, flere smertefulle steder på kroppen preoperativt og flere engstelsessymptomer preoperativt. Pasientene våre fortalte om flere år med andre smertefulle tilstander i tillegg til knesmertene. Kvinnene hadde flere smertefulle tilstander, som mennene ikke hadde. Men, de som selvrapporterte om vedvarende postoperative smerter på 12 måneders kontrollen, opplevde en reduksjon i smerter 5 til 7 år etter kneoperasjonen. 
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Jeg brukte Mixed-Methods. Fordi: opplevelsen av å leve med vedvarende postoperative smerter er sammensatt, derfor var det fint å kombinere longitudinelle spørreskjemaer om smerter med individuelle intervjuer for å få en helhetlig forståelse av pasientenes erfaringer. 
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Både sykepleiere, leger og fysioterapeuter som samhandler med kne-artrose pasienten før og etter kneprotese -operasjonen vil kunne ha nytte av våre funn for å kunne identifisere sårbare pasienter og gi tilpasset veiledning, råd og behandling både før og etter operasjonen.

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse