fbpx Jobbtilfredshet og personsentrert omsorg på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Jobbtilfredshet og personsentrert omsorg på sykehjem

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

En ny doktorgrad ser nærmere på hva det har å si for jobbtilfredsheten til sykepleiere i sykehjem å jobbe personsentrert.

«Job satisfaction and person-centred care in nursing homes – A study exploring job satisfaction in nursing homes in relation to factors associated with person-centred care»

I sin doktorgradsavhandling bruker Tove Karin Vassbø ulike metoder for å undersøke sammenhengen mellom personsentrert omsorg og jobbtilfredshet.

  • Doktorand: Tove Karin Vassbø
  • Disputas: 28. januar 2022
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo

3 svar fra Vassbø

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Studien bekrefter en positiv sammenheng mellom faktorer assosiert med personsentrert omsorg og jobbtilfredshet blant pleiepersonalet i sykehjem samt at å arbeide på en personsentrert måte kan tolkes til å bety at pleiepersonalet trives i jobben, en tilstand der de både opplever vitalitet og læring.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Studien kombinerte kvantitative og kvalitative metoder. Metodene er komplementære og muliggjør en bedre forståelse av sammenhenger enn hva som er mulig ved hjelp av en metodisk tilnærming alene.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Studien har fremskaffet kunnskap om at personsentrert omsorg i sykehjem er en tilnærming som skaper arbeidsplasser der pleiepersonalet har høy jobbtilfredshet og trives. Politisk og administrativ ledelse i pleie- og omsorgstjenestene vil kunne dra nytte av forskningen fordi den setter søkelys på at kvaliteten på omsorgen i sykehjem er avhengig av tilstrekkelig og kvalifisert personale og at ønske om å bli i jobben henger sammen med parametere for jobbtilfredshet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse