fbpx Støtte til foreldre med brannskadede barn Hopp til hovedinnhold

Støtte til foreldre med brannskadede barn

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Denne doktorgraden tar for seg erfaringer og behov for støtte foreldre til brannskadede barn har, både under sykehusopphold og etter utskriving til hjemmet.

«Support needs of parents of children with burns»

Mamma og pappa blir ekstra viktige hjelpere når barn får brannskader, men kan selv trenge hjelp, blant annet for å lære pleieferdigheter og for å bearbeide egen skyldfølelse. I sin doktorgradsavhandling ser sykepleier Lina Sophie Toft Lernevall nærmere på hvilke behov for støtte denne gruppen pårørende kan ha.

  • Doktorand: Lina Sophie Toft Lernevall
  • Disputas: 7. november 2022
  • Utgått fra: Universitetet i Bergen

3 svar fra Lernevall

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen viser seks ulike behov for støtte som foreldre har når barnet deres blir brannskadet. Ved å være oppmerksom på disse behovene for støtte, kan helsepersonell styrke forelderen, slik at forelderen kan støtte barnet sitt gjennom sykehusbehandlingen og etterbehandlingen for å bli frisk. 
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Det overordnede rammeverket er MRCs framework for complex intervention, en metode bestående av fire deler for å utvikle en anvendelig og godt gjennomtenkt intervensjon. I denne forskningen ble bare første del, «Development phase», brukt, for å forstå behovene for støtte. Metodologisk tilnærming er fenomenologisk hermeneutikk, og der ble brukt en Paul Ricoeur-inspirert tekstanalysemetode. Det ble gjort fire delstudier. Studie én er en systematisk oversikt over tidligere forskning, studie to består av fire gruppeintervju med representanter fra et tverrfaglig team ved en brannskadeavdeling om deres erfaringer med foreldrestøtte, studie tre og fire består av intervju med foreldre til brannskadde barn om deres opplevelse av og behov for støtte både under sykehusoppholdet og i de første månedene etter utskrivelse.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Helsepersonell som jobber med foreldre til brannskadde barn vil ha stort gavn av denne forskningen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse