fbpx Fedmes betydning for lungehelsen til neste generasjon Hopp til hovedinnhold

Betydningen av overvekt for fremtidige barns lungehelse

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

En ny doktorgrad konkluderer med at gutters overvekt i ungdomsårene kan påvirke lungehelsen til deres fremtidige barn.

«Parental body size and offspring lung health: preparing for parenthood already in childhood?»

Sykepleier og jordmor Marianne Lønnebotn har i sitt doktorgradsarbeid sett nærmere på hvorvidt overvekt hos gutter og jenter under oppveksten og i voksen alder påvirker lungehelsen til deres fremtidige barn. Hun fant blant annet at overvekt hos gutter som startet før stemmeskiftet, var forbundet med økt astmarisiko hos deres fremtidige barn og lavere lungefunksjon hos sønnene.

  • Doktorand: Marianne Lønnebotn
  • Disputas: 21. januar 2022
  • Utgått fra: Universitetet i Bergen

3 svar fra Lønnebotn

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Doktorgradsarbeidet viser at overvekt hos fedre som startet før pubertet, er forbundet med økt astmarisiko hos deres fremtidige barn og lavere lungefunksjon hos deres fremtidige sønner. Vi fant ingen effekt av fars overvekt som startet etter puberteten, eller av mors overvekt.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Vi har brukt kausale modeller og moderne analysemetoder (causal inference, counterfactual-based mediation analysis) spesielt utviklet for å kunne ta høyde for kompleksiteten i flergenerasjonsdata, søsken og data fra ulike studiesentre.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Arbeidet åpner for helt nye perspektiv i arbeidet for å bedre folkehelsen og gir grunnlag for videre forskning på fars rolle for helse i neste generasjon, prepubertet hos gutter og mekanismer for overføring av miljøeffekter over generasjoner.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse