fbpx Depresjon og skam i psykisk helsevern Hopp til hovedinnhold

Depresjon og skam i psykisk helsevern

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Skam og depresjon henger ofte tett sammen. En ny doktoravhandling ser nærmere på relasjonen.

«Vendepunktet er den andre. En kvalitativ studie av pasienters erfaring med depresjon, skam og profesjonell relasjon i psykisk helsevern»

I sin doktorgradsavhandling har psykiatrisk sykepleier Marte Bygstad-Landro dybdeintervjuet 18 personer med en depresjonsdiagnose. Et sentralt tema har vært skam, og avhandlingen viser at skamfølelse er gjennomgående i alle deler av en depresjon og gjerne kommer forut for depresjonen. Bygstad-Landro ser også på hvilke kvaliteter ved relasjonen til helsepersonell som oppleves verdifulle og viktige for pasientgruppen.

  • Doktorand: Marte Bygstad-Landro
  • Disputas: 16. desember 2022
  • Utgått fra: VID

Tre svar fra Bygstad-Landro

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Avhandlingens bidrag til klinisk praksis og forskningsfeltet er en «grounded theory» som viser faser i et depresjonsforløp, og som identifiserer skam som et kjernefenomen i erfaringen av depresjon. Videre bidrar studien med kunnskap om skammens mange ulike uttrykk, kroppslige og relasjonelle, og hvilke kvaliteter ved pasient-sykepleierrelasjonen som er av betydning når mennesker erfarer depresjon og skam.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Avhandlingen har et kvalitativt design og er delt inn i tre delstudier. Delstudie 1 er en klassisk Grounded Theory (GT) studie. Delstudie 2 er basert på en hermeneutisk fenomenologisk tilnærming og delstudie 3 har en tilnærming i tråd med van Manen og praksisens fenomenologi. Jeg valgte tre ulike metoder ettersom empirien fordret det.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Empirien i denne studien har pasienters levde erfaring og opplevelse som omdreiningspunkt. Studien er således relevant i klinisk sykepleieutøvelse, men har også et tverrfaglig nedslagsfelt og relevans for andre profesjoner innen det psykiske helsefeltet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse