fbpx Samvalg i psykisk helsearbeid Hopp til hovedinnhold

Samvalg i psykisk helsearbeid

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

En ny avhandling ser på hvordan pasienter innen psykisk helsevern og helsepersonell kan ta avgjørelser sammen.

«The Meaning of Shared Decision-Making in Mental Care: A Hermeneutical Study»

Lise Sæstad Beyenes doktoravhandling beskriver meningen med samhandling i psykisk helsearbeid å være partnere med et eksistensielt ansvar. 

  • Doktorand: Lise Sæstad Beyene
  • Disputas: 18. juni 2020
  • Utgått fra: Universitetet i Stavanger

Tre svar fra Beyene

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Resultater fra studien viser at når innlagte pasienters og psykisk helsearbeiders kompetanse blir brukt sammen, kan pasientene delta aktivt i samvalg gjennom hele behandlingsforløpet. Samvalg er å være samarbeidspartnere med et eksistensielt ansvar. Pasientenes eksistensielle ansvar anerkjenner dem som mennesker og er essensielt for å kunne jobbe seg mot en bedre psykisk helse. Psykisk helsearbeidere som tar sitt eksistensielle ansvar er ledsagere for sine pasienter, hjelper dem med å fokusere på ressurser og ivaretar dem i deres søken etter mening og mental vekst.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Denne kvalitative studien undersøker samvalg i psykisk helsearbeid ved hjelp av individuelle intervju med pasienter og flerstegs fokusgruppeintervju med psykisk helsearbeidere. Dette har gitt en dyp innsikt i deltakernes erfaringer, som er datagrunnlaget i studien.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Denne forskningen vil være nyttig for alle som jobber innen psykisk helsearbeid.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse