fbpx Nettbasert støtteverktøy for personer med psykiske helseutfordringer Hopp til hovedinnhold

Nettbasert støtteverktøy for personer med psykiske helseutfordringer

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

En god relasjon mellom bruker og hjelper er avgjørende for å lykkes med nettbaserte intervensjoner innen psykisk helse, viser ny doktorgrad.

«The role of Internet-based interventions for recovery-oriented mental health care. Experiences of use from the perspectives of service users and health providers»

Sykepleier Monica Strand har i sin doktorgradsavhandling undersøkt pasienter og helsepersonells erfaringer med bruken av Reconnect, et nettbasert verktøy til støtte i bedringsprosesser for personer med langvarige, psykiske helseutfordringer.

  • Doktorand: Monica Strand
  • Disputas: 7. mai 2021
  • Utgått fra: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

3 svar fra Strand

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen vår viser at digitale løsninger som supplement til ordinære helsetjenester kan være nyttig for å arbeide med egne mål og ressurser i egen bedringsprosess, både på egen hånd og i samarbeid med helsepersonell. Særlig åpnet skriftlig kommunikasjon mulighetsrom for samarbeid mellom brukere og hjelpere. Samtidig kunne manglende bruk eller avklaring om bruk av ReConnect skape frustrasjoner i samarbeidet. Funnene viser at digital støtte kan ha betydning for utvikling av vennskap og tilhørighet både på nett og i lokalsamfunnet for personer med langvarige, psykiske helseproblemer, men at brukere kan ha behov for støtte til deltakelse i lokalsamfunnet fra helsepersonell.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Forskning om bruk av digitale løsninger som del av etablert behandling og som støtte til den enkeltes bedringsprosess og brukermedvirkning, er et relativt nytt felt. Vi har derfor brukt ulike utforskende og beskrivende metoder for arbeidet vårt, fra litteraturgjennomgang til bruk av mixed methods og kvalitative metoder.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Bruk av digitale løsninger kan være en av flere veier for å skape «pasientens helsetjeneste» og forskningen vår er aktuell for både brukere, helsepersonell og tjenestesteder i kommune- og spesialisthelsetjenesten som skal ta i bruk digitale tjenester som del av ordinær oppfølging og behandling. Nytte av digitale løsninger handler om nye roller og måter å jobbe på for både brukere og helsepersonell, og kan kreve både tilrettelegging, kompetanseheving og kultur- og holdningsendring. Veiledning av en brukerspesialist kan være viktig for at digitale løsninger kan være til støtte for brukeres bedringsprosesser og samarbeid med helsetjenesten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse