fbpx Studenters erfaringer med simulering i sykehjemspraksis Hopp til hovedinnhold

Studenters erfaringer med simulering i sykehjemspraksis

Illustrasjon for doktorgrad

Simuleringstrening i forbindelse med praksis på sykehjem ga sykepleierstudenter blant annet økt kunnskap, selvtillit og mestringsfølelse ifølge Camilla Olaussens doktorgrad.

«Nursing students’ clinical learning: Combining simulation training with nursing home practice»

Sykepleier Camilla Olaussen har i sin doktorgradsavhandling blant annet sett nærmere på hvordan studenter kliniske læringsbehov blir ivaretatt når simuleringstrening kombineres med klinisk praksis på sykehjem. 

  • Doktorand: Camilla Olaussen
  • Disputas: 23. mars 2023
  • Utgått fra: Universitetet i Stavanger

3 svar fra Olaussen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen gir innsikt i et tidligere uutforsket område i norsk kontekst: erfaringer og utbytter av simulering, enten som supplement eller som delvis erstatning for praksistimer, kombinert med praksis i sykehjem.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Det ble brukt et multimetodedesign med både kvalitative og kvantitative metoder for å få en bredere innsikt i temaet enn det som kunne oppnås med én av tilnærmingene alene. Den første delstudien var kvantitativ med bruk av spørreskjemaer og regresjonsanalyser. Den andre delstudien var kvalitativ med bruk av fokusgruppeintervjuer og systematisk tekstkondensering. Den tredje delstudien var kvantitativ med bruk av spørreskjema og konfirmerende faktoranalyse, og den siste delstudien var kvantitativ og eksperimentell med pre- og posttester av en intervensjons og kontrollgruppe og parede og uavhengige t-test analyser.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Praksislærere, studentansvarlige og sykepleieveiledere i klinisk praksis vil kunne dra nytte av forskningen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse