fbpx Trening på teamarbeid i sykepleierutdanningen Hopp til hovedinnhold
Doktorgrad

Trening på teamarbeid i sykepleierutdanningen

Illustrasjon for nye doktorgrader
Referer til artikkelen

Karlsen T. Trening på teamarbeid i sykepleierutdanningen Sykepleien Forskning

«Å lære teamarbeid er en reise. Implementering av TeamSTEPPS© treningsprogrammet i en bachelor i sykepleieutdanning for å fremme pasientsikkerhet»

I sin doktorgrad har Tore Karlsen sett på hvordan et treningsprogram for teamarbeid kan flettes inn i sykepleierutdanningen og hvordan studentene opplever treningen. Et mål med programmet er å redusere forekomst av uønskede hendelser og øke pasientsikkerheten.

  • Doktorand: Tore Karlsen
  • Disputas: 4. november 2022
  • Utgått fra: NTNU Gjøvik

3 svar fra Karlsen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt?Denne forskningen tilfører ny innsikt om viktigheten av å bruke valide og reliable spørreskjema for å kunne ha tillit til resultatene av studien. I tillegg viser forskningen at teamtrening i sykepleieutdanningen øker studentenes holdninger til teamarbeid samt at det tar tid å forstå betydningen av teamtrening og lære teamferdigheter og ta de i bruk i praksis.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor?Kvantitative og kvalitative metoder er brukt for å få en bredde i ny kunnskap rundt prosess og resultat av å innføre teamtrening i sykepleieutdanningen
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis?Sykepleieutdanninger spesielt, men også andre helsefagutdanninger kan dra nytte av denne forskningen i sin undervisning, informasjon og oppfølging i praksisstudier. Helsetjenesten utøves i team og teamtrening og teamferdigheter må vektlegges gjennom utdanningen for å ivareta pasientsikkerheten i et komplekst helsevesen
Illustrasjon for nye doktorgrader

0 Kommentarer