fbpx Åndelig omsorg på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Åndelig omsorg på sykehjem

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

«Se, forstå og romme hele mennesket. En kvalitativ studie om beboere- og helsepersonell sin forståelse av åndelig omsorg»

Morland har i sin avhandling intervjuet både helsepersonell og beboere på sykehjem om hva de legger i begrepet åndelig omsorg. De har ulike beskrivelser av hva åndelighet kan romme. Men begge forstår åndelig omsorg som synonymt med god helhetlig omsorg. Hun fant i sin forskning at åndelig omsorg nært knyttet til begrepet «væren».

  • Doktorand: Marianne Morland
  • Disputas: 26.april
  • Utgått fra VID vitenskapelig høgskole

3 svar fra Morland

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen viser at helsepersonell og beboere på sykehjem beskriver åndelig omsorg som mer enn religion og livssyn. Det handler om å se hele mennesket, hvem personen er og hvem den har vært – å se bak diagnosen. Forskningen viser at åndelighet for beboerne var knyttet til det å føle seg trygg, få god omsorg og føle seg ivaretatt. Samtidig viser studien at ansatte på sykehjem trenger å lære mer om kommunikasjon og hvordan bli en bedre lytter for å kunne ivareta åndelig omsorg. 
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Fokusgrupper og individuelle intervju med helsepersonell (sykepleier, ergoterapeut, prest, helsefagarbeider og assistenter) på sykehjem og individuelle intervjuer med beboere. Her er det inkludert beboere med og uten en demensdiagnose. Disse ulike teknikkene ble valgt da det gir et godt innblikk i hvordan helsepersonell og beboere forstår åndelig omsorg. Intervju er godt egnet for å få frem deltakernes egen stemme og deres forståelse. 
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? I avhandlingen er det laget en undervisningsmodell som kan brukes for å lære helsepersonell hvordan de kan se, forstå og romme beboernes åndelighet, på en enkel og praksisnær måte. Funnene fra studien kan overføres til andre deler av helsevesenet, da de er like relevante på en kirurgisk avdeling som på en intensivavdeling, fordi funnene er passende til alle steder hvor pleier og pasient møtes. 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse