fbpx Livskvalitet for personer med hørselstap Hopp til hovedinnhold

Livskvalitet for personer med hørselstap

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Nedsatt hørsel ser ikke ut til å reduserte opplevd livskvalitet ifølge ny doktorgrad.

«Quality of life in persons with hearing loss: The importance of psychological variables and hearing loss severity»

Psykiatrisk sykepleier og høyskolelektor Øyvind Nordvik har i sitt doktorgradsarbeid sammenliknet personer med nedsatt hørsel med et utvalg fra normalbefolkningen samt andre pasientgrupper. Formålet var å se om hørseltap gir nedsatt livskvalitet. Det viste seg at personer med nedsatt hørsel oppgir lik livskvalitet som personer med normal hørsel. De som har nedsatt hørsel i bare ett øre, rapporterte derimot noe mer utmattelse, samt noe redusert sosial funksjon.

  • Doktorand: Øyvind Nordvik
  • Disputas: 14. februar 2020
  • Utgått fra: Universitetet i Bergen

 

3 svar fra Nordvik

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen min tilfører ny innsikt i forhold til hvordan personlighet og mestringsforventninger påvirker livskvalitet.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Kvantitativ metode, tverrsnittsundersøkelse. Dette gir kunnskap om et større antall mennesker som er rammet av hørselstap.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Både helsepersonell, som sykepleiere i hjemmetjenester, og andre helsepersonellgrupper i klinisk praksis som er i kontakt med hørselshemmede, vil kunne dra nytte av denne forskningen. I arbeidet med å kartlegge og intervenere trenger helsepersonell kunnskap om hva som virker inn på pasienters livskvalitet, og hvordan endre faktorer som mestringsforventning for kunne leve bedre med sin lidelse.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse