fbpx Pubertetsutvikling hos norske jenter Hopp til hovedinnhold

Pubertetsutvikling hos norske jenter

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

En ny doktorgradsavhandling ser blant annet på bruk av ultralyd som verktøy for å vurdere når norske jenter kommer i puberteten.

«Pubertal development in Norwegian girls»

I sitt doktorgradsarbeid har sykepleier Ingvild Særvold Bruserud analysert pubertetsutviklingen hos 2000 norske jenter i alderen 6 til 16 år, og blant annet beskrevet ultralyd som metode for å vurdere brystutvikling.

  • Doktorand: Ingvild Særvold Bruserud
  • Disputas: 23. oktober 2020
  • Utgått fra: Universitetet i Bergen

3 svar fra Bruserud

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen tilfører kunnskap om alder for pubertetsutvikling til jenter i Norge. Tidligere har vi kun hatt kunnskap om alder for første menstruasjon, men nå har vi også data om når brystutviklingen starter. Det er viktig fordi brystutviklingen er det første tegnet på at puberteten er i gang, og dette har vi inntil nylig ikke hatt data om. Nå vet vi at norske jenter ikke kommer i pubertet spesielt tidligere eller seinere enn i andre europeiske land.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? For å samle data har vi undersøkt litt over 700 jenter i alderen 6 til 16 år ved å måle høyde, vekt og mageomfang, samt vurdere pubertetsutviklingen (brystvekst og behåring) og tatt blodprøver. I tillegg er alle jenter spurt om de har fått menarke (første menstruasjon). Direkte mål og vurderinger av pubertet av trent personell ansees som mer presist enn spørreskjema. For å analysere data er kvantitative metoder og statistikk brukt. I tillegg til å gjøre vurderinger av brystutviklingen med inspeksjon og palpering, gjennomførte vi (jeg) ultralyd av alle jentenes venstre bryst. Dette gjorde vi for å teste en ny metode for å vurdere brystutviklingen, og å undersøke om ultralyd kunne anvendes på samme vis som den tradisjonelle metoden (Tanner-stadier).
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Vi har utarbeidet aldersreferanser for pubertetsutvikling (første tegn til brystutvikling, behåring, første menstruasjon) og referanser for bruk av ultralyd til å vurdere brystutvikling. Det vil si at de som vurderer jenters pubertet i klinikken, nå har norske referanser de kan sammenligne jenters pubertetsutvikling mot. Dette er av betydning fordi man har sett at pubertetsutviklingen i flere land starter tidligere hos jenter. I tillegg kan referansene for bruk av ultralyd brukes av radiologer som en støtte til å vurdere om en jente har kommet i pubertet eller ikke.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse