fbpx Kommunikasjon med mekanisk ventilerte intensivpasienter Hopp til hovedinnhold

Kommunikasjon med mekanisk ventilerte intensivpasienter

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Det er ikke så lett å si hva man ønsker med en tube i halsen.

«Communication and interaction between conscious and alert critically ill patients on mechanical ventilation and healthcare providers in intensive care units: An in-depth study»

I sin doktorgradsavhandling har Marte-Marie Wallander Karlsen studert hvordan intuberte, bevisste intensivpasienter kommuniserer og samhandler med helsepersonell. Videoopptak avdekket blant annet at pasientene benyttet en rekke ikke-verbale metoder for å tiltrekke seg helsepersonells oppmerksomhet og uttrykke sine behov.

  • Doktorand: Marte-Marie Wallander Karlsen
  • Disputas: 29. januar 2021
  • Utgått fra: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

3 svar fra Karlsen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Våkne pasienter på intensiv har utfordringer med å kommunisere. De må først få oppmerksomheten til helsepersonellet og så forsøke å formidle seg uten stemme. Dette krever mye energi både fra pasienter og helsepersonell. Avhandlingen har gått i dybden av både dette, samt hvordan pasientene involveres i sin egen pleie og behandling. Den har funnet at pasientene kan gi opp sine forsøk på å uttrykke seg når kommunikasjonsutfordringene er for store, samt at de også ønsker å være deltakende i egen pleie til tross for akutt og kritisk sykdom.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Det ble benyttet både videofilming og intervju som metode av helsepersonell i samhandling med våkne respiratorpasienter (både intensivsykepleiere, fysioterapeuter og anestesileger). Videofilmene gjorde det mulig å gå tilbake til samhandlingen og studere nøyere detaljene, noe som ofte kan være en utfordring med vanlig observasjon. Intervjuene ga en økt dybdeforståelse av helsepersonellet refleksjoner knyttet til deres profesjonelle praksis og utfordringene som oppstår når pasientene har så store kommunikasjonsbarrierer.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Forhåpentlig vil både helsepersonell og pasienter kunne dra nytte av forskningen. Helsepersonell ved å kunne bli oppmerksom på hvordan samhandlingen foregår og legge til rette for at pasientene skal kunne kommunisere sine behov selv om det er på respirator. Pasientene ved å få skildringer av hvordan det kan se ut i intensivpraksis, og at de ikke er alene om å ha kommunikasjonsutfordringer. Forskningen kan også benyttes inn i utdanning av helsepersonell som skal jobbe på intensivavdelinger.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse