fbpx Helserelatert livskvalitet og mental helse etter ekstremt prematur fødsel Hopp til hovedinnhold

Helserelatert livskvalitet og mental helse etter ekstremt prematur fødsel

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Ekstrem for tidlig fødsel utgjør en betydelig belastning for både barnet og dets familie, og medfører en forhøyet risiko for senere helserelaterte og funksjonelle utfordringer

 

 

Health-related quality of life and mental health after extreme preterm birth

Avhandlingen undersøker hvordan helserelatert livskvalitet (HRLK), subjektive helseplager, og psykisk helse utvikler seg over tid hos voksne født ekstremt prematurt, sammenlignet med fullbårne kontroller. Resultatene fra denne studien gir et betydelig bidrag til vår forståelse av utviklingen av HRLK, subjektive helseplager og psykisk helse hos dagens voksne som er født ekstremt for tidlig. 

  • Doktorand: Merete Røineland Benestad
  • Disputas: 18. juni 2024
  • Utgått fra: Universitetet i Bergen

3 svar fra Benestad

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Resultatene fra denne studien gir et betydelig bidrag til vår forståelse av utviklingen av HRLK, subjektive helseplager og psykisk helse hos dagens voksne som er født ekstremt for tidlig. Til tross for den begrensede størrelsen på kohortene og at deltakerne kanskje ikke fullt ut representerer dagens for tidlig fødte individer, er funnene viktige. Det ble observert både bedring over tid, men også vedvarende forskjeller i gruppen født ekstremt for tidlig sammenlignet med kontrollgruppen. Deltakerne som bare er i midten av tjueårene og trettiårene, har et betydelig liv foran seg, og derfor viktig å kartlegge. 
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Dette var en longitudinell oppfølging av to norske populasjonsbaserte kohorter født med en gestasjonsalder ≤28 uker eller med en fødselsvekt ≤1000 gram i periodene 1982-85 og 1991-92, inkludert terminfødte kontroller. Vurderingene involverte spørreskjemaer om selvrapportert helserelatert livskvalitet, helseplager og mental helse.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Både personer født prematurt, deres foreldre og helsepersonell kan dra nytte av denne forskningen. Da det ikke gjort mye forskning på voksne personer født prematurt. Dette kan være med å gi svar på noen spørsmål. Videre kan helsepersonell være bevist disse funnene i møte med voksne født prematurt.  

 

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse