fbpx Symptomer og livskvalitet under cellegiftbehandling Hopp til hovedinnhold

Symptomer og livskvalitet under cellegiftbehandling

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Summen av fysiske og psykiske belastninger for tykktarmskreftpasienter under cellegiftbehandling kan bli svært høy. En ny doktoravhandling ser på hva dette gjør med pasientenes livskvalitet.

«Symptoms and quality of life during chemotherapy in patients with colorectal cancer»

I sin doktorgradsavhandling evaluerer og analyserer sykepleier Kari Röhrl belastningene pasienter med tykktarmskreft opplever i forbindelse med cellegiftbehandling. Blant symptomene er bekymring, energitap, tretthet, oppsvulmethet, smerter og søvnproblemer.

  • Doktorand: Kari Röhrl
  • Disputas: 13. mars 2020
  • Utgått fra: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

 

3 svar fra Röhrl

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Resultatene fra denne studier viser at pasienter med tykk- eller endetarmskreft som får poliklinisk kjemoterapi opplever en rekke fysiske og psykiske symptomer som kan påvirke livskvaliteten negativt. Disse resultatene viser at pasientene kan oppleve mange symptomer samtidig, som kan være både alvorlige og plagsomme. Mange av symptomene ble forverret i tidsrommet de var hjemme mellom hver kjemoterapibehandling. Faktorer som var assosiert med redusert livskvalitet var blant annet det å være kvinne, yngre og ha problemer med seksuell lyst.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Studien er basert på en kvantitativ metode. Til sammen 120 pasienter diagnostisert med tykk- eller endetarmskreft, ble inkludert for kurativ eller palliativ kjemoterapi i poliklinisk setting. Validerte og velprøvde spørreskjema ble brukt for å hente informasjon om symptomer, livskvalitet og faktorer som kunne påvirke symptomopplevelsen og livskvaliteten. Pasientene fylte ut disse spørreskjemaene totalt 8 ganger i løpet av 6 måneder.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Resultatene fra denne studien kan være nyttige for helsepersonell som jobber med denne pasientgruppen, både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Resultatene viser at symptomkartlegging er viktig, både før, under og etter kjemoterapi. Resultatene kan brukes til å informere pasientene om forventede symptomer, og viktigheten av å rapportere om alvorlige og plagsomme symptomer for å unngå negativ påvirkning på livskvaliteten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse