fbpx Simuleringstrening for ikke-akutte situasjoner Hopp til hovedinnhold

Simuleringstrening for ikke-akutte situasjoner

Illustrasjon for nye doktorgrader

Kan simuleringstrening gjøre studenter flinkere til å samarbeide på tvers av profesjoner?

«Sub-acute simulation scenarios from primary care as learning opportunities in interprofessional collaboration for healthcare students»

I sitt doktorgradsarbeid har sykepleier Lene Lunde sett på simulering som strategi for å trene studenter i tverrprofesjonelt samarbeid i kliniske, ikke-akutte, situasjoner som håndteres i primærhelsetjenesten.

  • Doktorand: Lene Lunde
  • Disputas: 22. februar 2023
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo

3 svar fra Lunde

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Simuleringstrening med vanlige, ikke-akutte, scenarier fra primærhelsetjenesten virker lovende for å utvikle helsefagstudentenes tverrfaglige samarbeidskompetanse. Instrumentvalideringen av The Interprofessional Collaborative Competency Attainment Survey (ICCAS) sikrer tilgang til et validert verktøy for å vurdere studentenes egenrapporterte tverrfaglige samarbeidskompetanse etter tverrfaglig samarbeidslæring.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? For instrumentvalideringen ble det brukt kvantitative metoder for å undersøke den norske versjonens validitet. Vi brukte interaksjonsanalyse av videoopptak av simuleringen for å utforske som foregikk når studentene deltok i scenariene. Vi brukte også fokusgruppeintervju rett etter simuleringen for å utforske studentenes opplevelser av å delta i simuleringen. For å supplere de kvalitative dataene fylte studentene ut spørreskjemaet ICCAS.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Alle som driver med opplæring og utdanning i praksis vil kunne dra nytte av forskningen. Forskningen setter fokus på at ikke-akutte hverdagssituasjoner i helsevesenet kan gi gode læringsmuligheter for tverrfaglig samarbeid.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse