fbpx Simuleringstrening for ikke-akutte situasjoner Hopp til hovedinnhold

Simuleringstrening for ikke-akutte situasjoner

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Kan simuleringstrening gjøre studenter flinkere til å samarbeide på tvers av profesjoner?

«Sub-acute simulation scenarios from primary care as learning opportunities in interprofessional collaboration for healthcare students»

I sitt doktorgradsarbeid har sykepleier Lene Lunde sett på simulering som strategi for å trene studenter i tverrprofesjonelt samarbeid i kliniske, ikke-akutte, situasjoner som håndteres i primærhelsetjenesten.

  • Doktorand: Lene Lunde
  • Disputas: 22. februar 2023
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo

3 svar fra Lunde

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Simuleringstrening med vanlige, ikke-akutte, scenarioer fra primærhelsetjenesten virker lovende for å utvikle helsefagstudentenes tverrfaglige samarbeidskompetanse. Instrumentvalideringen av The Interprofessional Collaborative Competency Attainment Survey (ICCAS) sikrer tilgang til et validert verktøy for å vurdere studentenes egenrapporterte tverrfaglige samarbeidskompetanse etter tverrfaglig samarbeidslæring.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? For instrumentvalideringen ble det brukt kvantitative metoder for å undersøke den norske versjonens validitet. Vi brukte interaksjonsanalyse av videoopptak av simuleringen for å utforske som foregikk når studentene deltok i scenarioene. Vi brukte også fokusgruppeintervju rett etter simuleringen for å utforske studentenes opplevelser av å delta i simuleringen. For å supplere de kvalitative dataene fylte studentene ut spørreskjemaet ICCAS.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Alle som driver med opplæring og utdanning i praksis vil kunne dra nytte av forskningen. Forskningen retter oppmerksomheten mot at ikke-akutte hverdagssituasjoner i helsevesenet kan gi gode læringsmuligheter for tverrfaglig samarbeid.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse