fbpx Å leve med variasjoner i kjønnsutvikling: Avsløring, seksuell helse, syn på kirurgi og stigma Hopp til hovedinnhold

Å leve med variasjoner i kjønnsutvikling: Avsløring, seksuell helse, syn på kirurgi og stigma

Illustrasjonen viser en oppslått bok med søylediagrammer m.m. som kommer ut av boken. Et diplom og en klode ses også

Voksne sliter ofte med om de skal avsløre tilstanden sin eller holde den privat. Ungdommer opplever stigma knyttet til sin seksuelle helse. Helsepersonell sliter med etiske dilemmaer i å veilede foreldre og pasienter gjennom kirurgiske avgjørelser i følge Line Merete Mediås doktorgrad.

 

 

Å leve med variasjoner i kjønnsutvikling

Line Merete Mediå har i sin avhandling utforsket erfaringene til personer født med variasjoner i kjønnsutvikling (DSD), også kjent som intersex. Tilstandene kan variere sterkt i alvorlighetsgrad, hvordan de påvirker folk psykologisk, og hvilke behandlinger eller oppfølging som trengs. Forskningen understreker behovet for økt forståelse og innsats for å redusere stigma rundt DSD.

  • Doktorand: Line Merete Mediå
  • Disputas: 16.mai 2024
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo

3 svar fra Mediå

  1. Forskningen viser hvordan å dele informasjon om egen tilstand er utfordrende for ungdom, unge voksne og voksne med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling/intersex. Den viser videre hvordan å mangle et «hverdagsspråk» kompliserer kommunikasjon med både helsepersonell og andre nære. Deltagerne hadde et behov for å være som andre, og det å ha en skjult annerledeshet påvirker intimitet og seksuell helse. Til slutt viser studien at å ta beslutning om kirurgi hos personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling/intersex kompliseres av ulike forventninger, mangel på evidensbasert kunnskap og at tilstandene er forbundet med stigma
  2. Studien ønsket å få innsikt i hvordan det oppleves å leve med en tilstand som påvirker den kroppslige kjønnsutvikling. Derfor valgte vi en kvalitativ metode hvor individuelle og fokusgruppeintervjuer ble brukt. 
  3. Kunnskapen fra denne forskningen kan komme personer som lever med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling/intersex, deres pårørende, helsepersonell og samfunnet til nytte. Kunnskapen kan også være nyttig for andre som lever med eller jobber med personer med usynlige tilstander. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse