fbpx Gir millioner til forskning for å redusere ulikheter i helsetjenestene Hopp til hovedinnhold

Gir millioner til forskning for å redusere ulikheter i helsetjenestene

Forskning på barneautisme, demens, minoritetsungdom og nyresykdom hos barn får 45 millioner kroner av Forskningsrådet.

Millionene deles ut til forskning for å redusere ulikhet i helsetjenesten, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

Dette er forskningsprosjektene som får pengestøtte:

  • Barn med autisme.
  • Personer med demens.
  • Mental helse til minoritetsungdom som har flyktet alene til Norge.
  • Barn og unge med kronisk nyresykdom.

– Det er behov for mer forskning som kan utvikle helsetjenestene og bidra til god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering. Mer klinisk forskning, både i primær- og spesialisthelsetjenesten, er nødvendig, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Flere utsatte pasientgrupper er i liten grad inkludert i kliniske studier som evaluerer behandlingseffekt, diagnostikk og rehabilitering.

Med utsatte grupper mener Forskningsrådet barn og unge (0–25 år), minoriteter, personer med psykisk uhelse, personer med nedsatt funksjonsevne eller med flere kroniske sykdommer, rusavhengige og personer med demens.

Slik fordeles pengene

Forskere ved Oslo universitetssykehus får 12 millioner kroner til å forske på barn og unge med autismespekter-forstyrrelser for bedre å koordinere og optimalisering av helsetjenester for pasientgruppen.

Slike pasienter opplever ofte ekstra utfordringer knyttet til hvordan helsetjenestene er organisert, og mangel på integrering mellom ulike deler av tjenestene. Prosjektet vil blant annet undersøke faktorer ved helsetjenesten som kan bidra til raskere diagnose og bedre tilpassede tjenester for denne gruppen.

Forskere ved Universitetet i Bergen får 10,6 millioner kroner for å forske på ny, innovativ behandling av symptomer på demens.

Mørkebehandling

Prosjektleder Line Iden Berge ved Universitet i Bergen forteller at de skal utvikle og teste en ny mørkebehandling eller kronoterapi på demente.

– Prosjektet vil være aktuelt for sykepleiere som jobber med demente å følge med på, forteller hun.

– Vi tester dette ut på Olaviken sykehus. Så vil Stein Erik Fæø, førsteamanuensis og sykepleier ved VID i Bergen, overføre kunnskapen fra sykehus til sykehjem, sier Berge på telefon til Sykepleien.

Redusere sosiale ulikheter i helse

– Helsetjenester som er tilpasset ulike pasientgruppers behov, vil kunne bidra til å redusere sosiale ulikheter i helse. Forskningsbasert kunnskap om ulike pasientgruppers behov er avgjørende, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse