fbpx Intensivsykepleieres holdninger til overvektige pasienter Hopp til hovedinnhold

Intensivsykepleieres holdninger til overvektige pasienter

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Intensivsykepleiere ønsker å gi god og lik pleie til alle pasienter, men det er ikke alltid så lett.

«Intensive care nurses’ attitudes and behavioural intentions toward obese intensive care patients»

Intensivsykepleiere kan oppleve det følelsesmessig krevende å pleie pasienter med fedme, ifølge sykepleier Anja Natasja Robstads doktorgradsavhandling. Selv om de ønsker å gi god og lik pleie til alle, utviser intensivsykepleierne hun har intervjuet, implisitte preferanser for tynne, og oppfatter tykke personer som mer late, med mindre viljestyrke og dårligere enn tynne personer.

  • Doktorand: Anja Natasja Robstad
  • Disputas: 14. februar 2020
  • Utgått fra: Universitetet i Agder

Tre svar fra Robstad

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Studiene gir en større innsikt i intensivsykepleieres opplevelser og holdninger overfor intensivpasienter med fedme. Intensivsykepleiere opplevde det som emosjonelt krevende å pleie intensivpasienter med fedme i forhold til pasientenes sårbarhet, annerledeshet og fysiske utfordringer. Til tross for at intensivsykepleierne ønsket å gi lik og god pleie til alle pasienter uansett vekt, hadde de negative holdninger til disse pasientene. Pasientene ble rapportert som latere, med mindre viljestyrke og ikke så gode som normalvektige pasienter.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Tre studier ble gjennomført med ulike metoder. Det ble først gjennomført en kvalitativ studie der intensivsykepleiere ble intervjuet om deres erfaringer med pleie av intensivpasienter med fedme. Deretter ble det utført en kvantitativ tverrsnittstudie med formål å designe og teste instrumenter for å måle intensivsykepleieres implisitte og eksplisitte holdninger samt atferdsintensjon til intensivpasienter med fedme. Den siste studien var også en kvantitativ tverrsnittstudie der formålet var å undersøke intensivsykepleieres implisitte og eksplisitte holdninger til overvektige intensivpasienter og om deres holdninger var assosiert med atferdsintensjon.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Funnene fra disse studiene kan gi helsepersonell, ledelse, myndigheter, men også befolkningen generelt, en dypere innsikt i og forståelse for et svært omfattende problem i helsevesenet. Helsepersonells holdninger til pasienter med fedme er komplekst. For å skape en holdningsendring, kreves det derfor en større forståelse slik at det kan legges til rette for økning av kunnskap, tilpasset utstyr og nok bemanning.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse