fbpx Pasienters autonomi ved langtkommen kreftsykdom Hopp til hovedinnhold

Pasienters autonomi ved langtkommen kreftsykdom

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Eksistensielle spørsmål kommuniseres gjerne nølende, subtilt og indirekte av pasienter med fremskreden kreftsykdom.

«Patient autonomy in advanced cancer. A video-based qualitative study of clinical communication in routine hospital visits»

I sin doktorgradsavhandling har kreftsykepleier Berit Hofset Larsen sett på hvordan alvorlig kreftsyke, helsepersonell og pårørende kommuniserer om eksistensielle spørsmål. 

  • Doktorand: Berit Hofset Larsen
  • Disputas: 15. november 2023
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo

Tre svar fra Larsen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Vi fant at alvorlig syke kreftpasienter uttrykker eksistensielle bekymringer nølende og indirekte og at leger har en tendens til å svare med å dreie samtalen tilbake mot medisinske tema. Pårørende bidro til mer personsentrert kommunikasjon og forsterket pasientens stemme, først og fremst gjennom å formidle informasjon om pasienten og familiens liv, men også gjennom spørsmålene de stilte.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Jeg har studert video-opptak av polikliniske konsultasjoner med pasienter som har alvorlig kreftsykdom. For analyse har jeg brukt en metode som heter microanalysis of clinical interaction fordi den er godt egnet når en ikke bare ønsker å studere hva som blir sagt, men også hvordan noe kommuniseres, inkludert visuelle ressurser som ansiktuttrykk, blikk, kroppsholdning, bevegelser og så videre.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Alt helsepersonell som kommuniserer med pasienter og pårørende.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse