fbpx Integrering av kunnskapsbasert praksis for sykepleiere på sykehus Hopp til hovedinnhold

Integrering av kunnskapsbasert praksis for sykepleiere på sykehus

Illustrasjon for nye doktorgrader

En ny doktorgrad ser på hvordan sykepleiere på sykehus kan jobbe mer i tråd med den beste forskningskunnskapen tilgjengelig.

«Integration of evidence-based practice in hospital nursing practice – A grounded theory study of clinical nurses’ and their ward leaders’ challenges and patterns of behaviour»

I sitt doktorgradsarbeid har sykepleier Åste Renolen blant annet intervjuet og observert kliniske sykepleiere og deres ledere ved et større norsk helseforetak. Hun har sett på hvordan de jobber med å integrere kunnskapsbasert praksis i sitt daglige virke og hvilke utfordringer de møter.

  • Doktorand: Åste Renolen
  • Disputas: 3. september 2020
  • Utgått fra: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

3 svar fra Renolen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Avhandlingen har frembrakt ny kunnskap om som kan bidra til økt forståelse av hvordan tiltak for å integrere kunnskapsbasert praksis bedre kan tilpasses sykepleieres og lederes daglige arbeid slik at de lettere kan lykkes med integreringen. De kliniske sykepleierne så på kunnskapsbasert praksis som noe som kom i tillegg til deres ordinære oppgaver. Det kunne forstyrre arbeidsflyten deres, noe de prøvde å forhindre. Et flerdimensjonalt rammeverk utviklet i doktorgradsarbeidet viser at det kan være nødvendig for organisasjonen å iverksette tiltak både på systemnivå og individnivå for å hjelpe sykepleierne til å kunne arbeide i tråd med kunnskapsbasert praksis.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Doktorgradsarbeidet er utført med grounded theory metodologi. Data ble samlet inn ved hjelp av observasjoner av sykepleiere i daglig arbeid på to forskjellige sykehusavdelinger. Videre ble det gjennomført fokusgruppe intervju av kliniske sykepleiere og individuelle intervju av ledere. Vi valgte et kvalitativt design og en kombinasjon av metoder i datainnsamlingen for å fremskaffe fyldig og relevant informasjon om kliniske sykepleieres og deres lederes utfordringer og atferdsmønstre når de prøver å integrere kunnskapsbasert praksis i daglig klinisk arbeid.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Kunnskapen fra denne studien kan bidra til at kliniske sykepleiere og ledere på ulike nivå i organisasjonen kan få en bedre forståelse av utfordringene sykepleierne har når de prøver å integrere kunnskapsbasert praksis i daglig arbeid. Ledere kan ut fra en bedre forståelse av utfordringene iverksette organisatoriske initiativ både på individnivå og systemnivå for å stimulere bruk av kunnskapsbasert praksis i kliniske situasjoner.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse