fbpx Klinisk observasjon av hjemmeboende eldre Hopp til hovedinnhold

Klinisk observasjon av hjemmeboende eldre

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Doktorgraden viser hvor viktig det er med god observasjonskompetanse i hjemmetjenesten.

«Clinical observation of deteriorating frail older patients: Improving the competence of homecare professionals»

Eldre bor hjemme lenger, og behovet for at hjemmetjenesten har kompetanse og verktøy for å oppdage klinisk forverring tidlig øker. Intensivsykepleier Torunn Strømme har derfor i sitt doktorgradsarbeid sett nærmere på hvordan et kompetanseprogram blir tatt i bruk, samt utfordringer og resultater knyttet til dette.

  • Doktorand: Torunn Strømme
  • Disputas: 24. august 2023
  • Utgått fra: Universitetet i Stavanger

Tre svar fra Strømme

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Den fremhever viktigheten av observasjonskompetanse i hjemmetjenesten og at helsepersonell tidlig oppdager forverret tilstand hos pasientene. Den beskriver dessuten innføring, innhold og resultater og utfordringer knyttet til et kompetanseprogram i to hjemmetjenester, og viser at et kompetanseprogram påvirkes av faktorer i den respektive hjemmetjenesten det innføres i.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Jeg har observert helsepersonell (sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter) i deres praksis i hjemmetjenesten. Jeg har i tillegg intervjuet helsepersonell, fagsykepleiere og ledere.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Forskningen er gjennomført i hjemmetjenesten og gir nyttig innsikt om observasjonskompetanse og innføring av et kompetanseprogram i denne tjenesten spesielt. Avhandlingen påpeker at implementering er krevende arbeid i helsetjenesten. Et kompetanseprogram fikk ulikt resultat i de to hjemmetjenesten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse