fbpx Velferdsteknologiens betydning for aldring hjemme Hopp til hovedinnhold

Velferdsteknologiens betydning for aldring hjemme

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Bruk av velferdsteknologi i hjemmet kan bidra til økt trygghet, sikkerhet og selvstendighet for eldre, men også økt ensomhet og isolasjon, viser denne doktorgradsavhandlingen.

«Telecare services to enable ageing in place»

Trygghets- og mestringsteknologi for hjemmeboende eldre er tema for sykepleier Cecilie Karlsens doktorgradsavhandling, der hun ser nærmere på både brukeres, pårørendes og ansattes erfaringer.

  • Doktorand: Ceclile Karlsen
  • Disputas: 12. desember 2019
  • Utgått fra: Universitetet i Agder

Tre svar fra Karlsen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Studien gir innsikt i hvordan eldre hjemmeboende, pårørende og ansatte erfarer bruk av trygghets- og mestringsteknologi. Funn viser at velferdsteknologi gir et økt mulighetsrom for at eldre med funksjonsnedsettelser kan bo i eget hjem. Videre understøtter studien kompleksiteten ved innføring av teknologibaserte tjenester til eldre hjemmeboende.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Tre studier ble gjennomført med bruk av ulike kvalitative forskningsmetoder. Det ble først gjennomført en kvalitativ systematisk litteraturstudie, som undersøkte eldres erfaringer med trygghets- og mestringsteknologi. Videre ble det gjennomført oppfølgingsintervjuer med 18 eldre hjemmeboende, for å få en dypere forståelse av bruk av teknologi over tid, i tillegg til intervju med 7 pårørende. I siste studie ble det gjennomført fokusgruppeintervju med ansatte som var involvert i implementering og drift av teknologi i 8 ulike kommuner. Fokusgruppeintervjuene ble gjennomført for å utforske muligheter og utfordringer med bruk av teknologibaserte tjenester.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Implementering og drift av teknologi som en del av tjenestetilbudet, viser seg og være avhengig av en kollektiv samarbeidsprosess for å lykkes. Forskningen kan dermed være relevant for kommunehelsetjeneste som skal ta i bruk teknologibaserte tjenester til eldre hjemmeboende. I tillegg indikerer funn at ny kompetanse er nødvendig når man tar i bruk teknologi i tjenester til eldre hjemmeboende; både teknisk- og it-kompetanse og geriatrisk sykepleie-kompetanse. Forskningen er i stor grad aktuell for sykepleiere, ettersom den viser viktigheten av en personsentrert tilnærming for å forstå individuelle behov, kunne tilpasse teknologien og se dette i sammenheng med andre aktuelle tiltak.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse