fbpx Konsekvenser av innføring av kirurgisk sjekkliste Hopp til hovedinnhold

Konsekvenser av innføring av kirurgisk sjekkliste

Illustrasjon for nye doktorgrader

Hvordan har innføringen av WHOs «Sjekkliste for Trygg kirurgi» påvirket arbeidsprosesser, pasientutfall, og risikoforståelse i tverrfaglige, kirurgiske team?

«Impact of the WHO Surgical Safety Checklist implementation on perioperative work and risk perceptions»

Anestesisykepleier Hilde Valen Wæhle har i sitt doktorgradsarbeid studert effekten implementering av «Sjekkliste for trygg kirurgi» har på blant annet infeksjonsforebygging, håndtering av antibiotikaprofylakse og eksisterende strategier for klinisk risiko-håndtering.

  • Doktorand: Hilde Valen Wæhle
  • Disputas: 14. februar 2020
  • Utgått fra Universitetet i Bergen

0 Kommentarer

Annonse
Annonse