fbpx Oppfølging av pasienter etter fedmekirurgi Hopp til hovedinnhold

Oppfølging av pasienter etter fedmekirurgi

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

En ny doktorgrad ser nærmere på nytten av et klinisk tilbakemeldingssystem for pasienter som har gjennomgått fedmekirurgi.

«Patient-reported outcome measures in follow-up care after bariatric surgery»

Intensivsykepleier Pål André Hegland har i sitt doktrogradarbeid undersøkt i hvilken grad et klinisk tilbakemeldingssystem (KTS) kan bidra til at flere som har gjennomgått fedmeoperasjon, får et godt resultat av behandlingen. Han konkluderer blant annet med at KTS er effektiv i behandlingen av psykiske lidelser, men at effekten på helserelatert livskvalitet er mer usikker.

  • Doktorand: Pål André Hegland
  • Disputas: 14. januar 2021
  • Utgått fra: Universitetet i Bergen

3 svar fra Hegland

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen retter oppmerksomheten mot oppfølgingen av pasienter som har gjennomgått fedmekirurgi. Mer spesifikt undersøker vi hvordan en kan ha en strukturert oppfølging av pasientenes helserelaterte livskvalitet og psykiske helse. Vi har implementert et klinisk tilbakemeldingssystem i oppfølgingen av pasientene. Vi har også studert hvilke faktorer som er assosiert med å være fornøyd med behandlingsresultatet fem år etter fedmekirurgi.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Det er brukt kvantitative metoder med ulike design. Det er laget en oversikt over systematiske oversikter. Pasientene er inkludert i en prospektiv kohortstudie, og det er gjort tverrsnittsundersøkelse av disse dataene. Vi har også utført en valideringsstudie av spørreskjemaet Norse Feedback. Videre planlegger vi kvalitative studier av pasienters og behandleres erfaringer. Bakgrunnen for disse ulike designene var å skaffe en bred kunnskapsbase rundt problemstillingene.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Helsepersonell som arbeider med pasienter som får behandling for fedme vil ha nytte av disse kunnskapene. Videre er funnene et bidrag til en strukturert oppfølging av pasientenes psykiske helse og helserelaterte livskvalitet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse