fbpx Stabilitet, tilfriskning og opplevelse av sammenheng etter selvforstyrrelser Hopp til hovedinnhold

Stabilitet, tilfriskning og opplevelse av sammenheng etter selvforstyrrelser

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

En fersk doktorgradsavhandling kan gi nytt håp til personer som har opplevd selvforstyrrelser, det vil si grunnleggende endringer i hvordan man opplever seg selv og verden rundt.

«Basic self-disturbances in first treated psychosis – A seven-year follow-up study. An exploration of stability, impact on recovery and sense of coherence»

I forbindelse med sin doktorgradsavhandling har psykiatrisk sykepleier Ingrid Hartveit Svendsen intervjuet 56 personer sju år etter at de ble utredet for en psykoselidelse. Studien viser at selvforstyrrelser kan avta betraktelig overt tid, og Svendsen håper kunnskapen kan bidra med håp for personer som har opplevd slike forstyrrelser. 

  • Doktorand: Ingrid Hartveit Svendsen
  • Disputas: 18. januar 2021
  • Utgått fra: Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse