fbpx Håndtering av smerte og annet ubehag hos intensivpasienter Hopp til hovedinnhold

Håndtering av smerte og annet ubehag hos intensivpasienter

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Fysisk smerte er ikke det eneste som kan plage intensivpasienter.

«Patient experiences and nurses’ management of pain and discomfort in intensive care during a strategy of analgosedation - an exploratory study»

I sitt doktorgradsarbeid har intensivsykepleier Helene Berntzen sett nærmere på smerte og andre former for ubehag hos intensivpasienter. Hun har studert både pasientenes egne erfaringer og sykepleiernes strategier og tolkninger.

  • Doktorand: Helene Berntzen
  • Disputas: 10. desember 2020
  • Utgått fra: Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

3 svar fra Berntzen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen har bidratt med ny innsikt og økt forståelse for at ubehag kan dominere intensivpasientenes opplevelser i større grad enn smerte. I vår studie ble dette satt i sammenheng med at sykepleierne håndterte smerte systematisk i tråd med den innførte protokollen, mens ubehag annet enn smerte, ble behandlet mer tilfeldig etter hva den enkelte sykepleier mente var viktig og riktig. Videre ga forskningen innsikt i at ubehaget kan oppleves som å være frarøvet en fungerende kropp, et fungerende sinn og sin integritet. Ubehaget syntes til dels uunngåelig, og avstanden mellom pasientenes behov og hva sykepleierne var i stand til å oppfylle ble betegnet som et «comfort gap». I tilnærmingen til ubehag ble «transendens» introdusert som nyttig både for å beskrive en form for velvære og et mål for sykepleien som kan være oppnåelig.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Studien var utforskende, så derfor ble ren kvalitativ metode benyttet. Pasientintervjuer ved to ulike tidspunkt etter intensivoppholdet og deltakende observasjon med påfølgende intervjuer med sykepleierne ble gjennomført for å oppnå en bred forståelse av smerte og ubehag i intensivavdeling. En sekundær dataanalyse ble benyttet for å utforske fenomenet ubehag nærmere.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Forskning rundt intensivpasientenes sammensatte ubehag gir helsepersonell mulighet til å være mer oppmerksomme på de ulike formene for ubehag og være mer strukturerte i tilnærmingen til disse for å bidra til en bedre opplevelse for den enkelte pasient. ​ Forskningen kan også øke helsepersonells forståelse for ettervirkningene av intensivbehandling og bidra til bedre oppfølging av pasienter.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse