fbpx Langtidseffekter av barneleddgikt Hopp til hovedinnhold

Langtidseffekter av barneleddgikt

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

En ny doktorgrad ser på hvordan personer diagnostisert med barneleddgikt har det som voksne.

«Patient-reported outcomes and medication satisfaction in adults with juvenile idiopathic arthritis»

Sykepleier Anita Tollisen har i sitt doktorgradsarbeid sett på selvrapportert livskvalitet og tilfredshet med medisinering hos voksne som har fått diagnosen juvenil idiopatisk artritt, også kjent som barneleddgikt.

  • Doktorand: Anita Tollisen
  • Disputas: 3. mars 2020
  • Utgått fra: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

 

3 svar fra Tollisen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Studien viser at juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt) har helsemessige konsekvenser flere år etter sykdomsdebut. Opplevelse av smerte, redusert fysisk funksjon, utmattelse samt aktiv leddbetennelse tidlig i sykdomsforløpet var risikofaktorer for pasienters opplevelse av smerte, redusert fysisk funksjon og helserelatert livskvalitet i voksen alder. Pasienter som brukte sykdomsmodifiserende medisiner (DMARDs) var mer tilfredse med biologisk behandling enn med methotrexate.
  2.  Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? To kohorter av pasienter ble fulgt med gjentatte pasientrapporterte målinger opp til 19 og 30 år etter sykdomsdebut. Pasientene svarte på standardiserte spørreskjema vedrørende smerte, fysisk funksjon, velvære, tretthet, helserelatert livskvalitet og erfaringer ved bruk av DMARDs. Gjentatte datainnsamlinger tidligere i sykdomsforløpet ga et godt utgangspunkt for en longitudinell studie basert på pasientrapporterte målinger. Pasienter ble ved siste datainnsamling sammenliknet med kontroller tilfeldig trukket fra folkeregisteret basert på alder og kjønn.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Resultatene fra studien tyder på at oppmerksomheten vedrørende langtidskonsekvenser av barneleddgikt bør økes. Dette kan bidra til å identifisere pasienter med økt risiko for helsemessige langtidskonsekvenser samt rette oppmerksomhet mot på viktige områder i pasientbehandlingen for å fremme et best mulig liv med barneleddgikt. Studien er dermed nyttig både for pasienter og klinikere.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse