fbpx Å bo hjemme med demens Hopp til hovedinnhold

Å bo hjemme med demens

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

En ny doktorgradsavhandling ser nærmere på hvordan det oppleves å bo hjemme med demens, og hvordan hjelpetilbudet best kan tilpasses brukernes individuelle behov.

«Being Home with Dementia: Explorations of the Meaning of Home and Approaches to Care and Support»

Forskningsprosjektet LIVE@Home.Path (LIVE) forsøker å møte de komplekse behovene til hjemmeboende personer med demens, blant annet behovet for å finne riktig hjelp til riktig tidspunkt. I sitt doktorgradsarbeid har sykepleier Stein Erik Fæø bidratt til utviklingen av LIVE. Han har blant annet sett på pasientgruppens opplevelse av å bo hjemme og hjemmets betydning, samt holdninger og erfaringer knyttet til det å ta imot hjelp. Han har i tillegg evaluert et forsøksprosjekt bygget på strukturen i LIVE.

  • Doktorand: Stein Erik Fæø
  • Disputas: 21. juni 2021
  • Utgått fra: Universitetet i Bergen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse