fbpx Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen Hopp til hovedinnhold

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Professor, anestesisykepleier og forskerHøgskolen i Østfold, Universitetet i Sørøst-Norge og Sykehuset Østfold Send e-post

Ph.d.

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Innlegg av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen som professor og forsker:

– Hvem «eier» de praktiske prosedyrene?

Meninger / Debatt

Innlegg av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen som sekretær:

Innlegg av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen som nestleder:

Innlegg av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen som anestesisykepleier, forsker og førsteamanuensis:

– Er det hersketeknikk og jantelov?

Meninger / Debatt

The tunnel ahead

Blogginlegg

Vi trenger sykepleiere som er spesialister

Meninger / Debatt

Sykepleiere er også privatpersoner

Meninger / Debatt

I etterpåklokskapens lys

Blogginlegg

Vi må avverge forskningsvegring

Blogginlegg

Innlegg av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen som leder av Anestesisykepleierne Norsk Sykepleierforbund Østfold:

Heia førstelinjeledere!

Blogginlegg

Innlegg av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen som nestleder og sekretær:

Innlegg av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen som førsteamanuensis og forsker:

Sykepleie versus medisin

Blogginlegg

Hvorfor skal akkurat jeg bli sykepleier?

Meninger / Debatt

Innlegg av Ann-Cathrin Linqvist Leonardsen som anestesisykepleier, ph.d.-stipendiat og redaktør:

Søvn på dagsorden

Fag

– Helsetjenester koster faktisk penger

Meninger / Debatt

Viktig med ulik kompetanse

Meninger / Debatt

Smitteforebyggende tiltak peroperativt

Forskningsartikkel

Innlegg av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen som sykepleier:

Min mann er sykepleier

Meninger / Debatt

Innlegg av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen som ph.d.-stipendiat:

På tide å introdusere pasientløftet!

Meninger / Debatt

Innlegg av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen som fembarnsmor og sykepleier:

Om å opprettholde befolkningen

Meninger / Debatt

Innlegg av Ann-Chatrin Leonardsen som forsker:

Innlegg av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen som anestesisykepleier og forsker:

Innlegg av Ann-Chatrin Leonardsen som spesialsykepleier med master og PhD:

Blog post of Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen:

– Klapp er visst det eneste sykepleierne får

tor 30.04.2020 - 13:19

Sykehusene har også utdanningsansvar

tor 16.04.2020 - 14:48

I etterpåklokskapens lys

fre 20.03.2020 - 12:19
Annonse
Annonse