fbpx Spesialistgodkjenning: – Dette har vi ventet på i mange år Hopp til hovedinnhold

Spesialistgodkjenning: – Dette har vi ventet på i mange år

Bildet viser en mann som er i ferd med å stemple et papir

– Det er med stor glede vi har mottatt beskjeden om at det skal utredes modeller for spesialistgodkjenning av allerede etablerte spesialsykepleiegrupper, deriblant anestesisykepleiere, skriver Landsstyret for Anestesisykepleierne NSF.

Anestesisykepleierne så tidlig behovet for spesialistgodkjenning av sykepleiere.

Allerede i 2001 fattet Norsk Sykepleierforbund (NSF) et vedtak om å utrede en ordning for spesialistgodkjenning av anestesisykepleiere i Norge. Det ble opprettet kontakt opp mot godkjennende myndigheter i Helse- og sosialdepartementet og Helsedirektoratet.

I 2010 ble også helsesykepleierne involvert i dette arbeidet. Til tross for intensivt arbeid i flere år, stoppet prosessen opp rett før endelig godkjenning på departementsnivå.

Avgrenset til spesialistgodkjenning

Retten til spesialistgodkjenning følger av Helsepersonelloven § 51 som sier at departementet kan gi forskrifter om spesialistutdanning for autorisert helsepersonell og godkjenning av spesialister.

Forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere trådte i kraft 1. februar 2020.

Forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere trådte i kraft 1. februar 2020. Denne godkjenningen ble her avgrenset til en spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie til sykepleier med norsk autorisasjon. Den er tildelt graden master i avansert klinisk allmennsykepleie i henhold til forskrift om nasjonal retningslinje i masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie

Hvorfor spesialistgodkjenning?

Spesialistgodkjenning vil sikre riktig kompetanse ved å gi tittelbeskyttelse. Per i dag er ikke, for eksempel, anestesi- eller intensivsykepleier beskyttede titler, og i enkelte land er utdanningene på tre måneder.

Slik vil en spesialistgodkjenning gi anledning til å skaffe oversikt over hvilken kompetanse individuelle sykepleiere har. Den kan fungere som et kvalitetsstempel på at vedkommende har gjennomgått nødvendig utdanning både teoretisk og praktisk og sikre kompetente utøvere. Dette vil igjen øke kvalitet og pasientsikkerhet.

Det bør legges inn krav

Spesialistgodkjenning gir også offentlige myndigheter en oversikt over nåværende kompetanse og grunnlag for å kunne beregne fremtidig behov, noe vi vet mangler per i dag.

Anestesisykepleiernes forslag til spesialistgodkjenning ble utarbeidet sammen med NSF og helsemyndighetene, og det ble prøvd ut ved flere sykehus mellom 2005–2012.

Det bør også legges inn krav om oppdatert klinisk praksis.

Det bør også legges inn krav om oppdatert klinisk praksis, samt nasjonale sertifiseringer og resertifiseringer som sikrer at kompetansen holdes oppdatert og at den registreres. I den vedtatte spesialistgodkjenningen for allmennsykepleiere er ikke det lagt inn som et krav.

Et spesialområde på masternivå

Anestesisykepleieres funksjonsområde er solid beskrevet i Grunnlagsdokument for anestesisykepleiere samt i Norsk standard for anestesi som også synliggjør anestesisykepleieres selvstendige funksjon.

Høsten 2021 vil nasjonale retningslinjer for utdanning av anestesisykepleiere på masternivå forskriftsfestes. Vi mener det ikke bør være tvil om at anestesisykepleie er et spesialområde på masternivå innen sykepleiefaget som fordrer en spesialistgodkjenning.

Med den kunnskap og erfaring Anestesisykepleierne NSF har gjennom prosjektet med spesialistgodkjenning og det kontinuerlige fokuset vi har hatt på dette gjennom mange år, har vi et sterkt ønske om å bidra til den viktige jobben som skal i gang med utvidelsen av spesialistgodkjenning for sykepleiere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse