fbpx – Stopp diskriminering av fremtidens spesialsykepleiere Hopp til hovedinnhold

– Stopp diskriminering av fremtidens spesialsykepleiere

– Mandag 8. februar sendte jeg en e-post til forskningsministeren og til kulturministeren. Jeg ba dem stanse diskrimineringen av sykepleiere i høyere utdanning, skriver Leonardsen.

Minn oppfordring – til Henrik Asheim og Abid Raja – er som følger:

I disse dager er nasjonale retningslinjer (RETHOS) for henholdsvis anestesi-, barn-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleierutdanning ute på høring. Retningslinjene er som sikkert kjent utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD), Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), Barne- og familiedepartementet (BFD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det ledes av Kunnskapsdepartementet som også vedtar retningslinjene.

De nevnte utdanningene omtales som RETHOS 3. Oppdraget spesifiserer at retningslinjene skal utformes i tråd med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) nivå 7, mastergrad. Likevel krever departementene parallelt at det skal gis anledning til å avbryte masterstudiene etter henholdsvis 60 (kreft/barn) eller 90 (anestesi/intensiv/operasjon) studiepoeng. Kandidater med avbrutt masterløp får samme stillingstittel og lønn som de som fullfører masterstudiet.

Siden sykepleieryrket er kvinnedominert kan dette fremstå som brudd på likestillings- og diskrimineringsloven.

Ingen andre utdanningsløp åpner for liknende mulighet. Det er, etter min og manges mening, en diskriminering av spesialsykepleierutdanningene. Siden sykepleieryrket er kvinnedominert kan dette fremstå som brudd på likestillings- og diskrimineringsloven. Det er i strid med nasjonale og internasjonale føringer gitt gjennom, for eksempel, Bologna-prosessen. Her defineres at høyere utdanning skal inndeles i tre sykluser: bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad.

Regjeringen har vedtatt at de nasjonale retningslinjene skal utformes i tråd med:
1. Tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene
2. Oppdatert og forskningsbasert kunnskap
3. Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer
4. Utvikling av utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren
5. Nasjonalt og internasjonalt regelverk

Et avbrutt masterstudium er i strid med disse føringene.

Jeg håper derfor Dere vil sette en stopper for diskriminering av spesialsykepleierutdanningene og fatter vedtak om at kun fullført masterløp kvalifiserer for fremtidig kvalifisering av anestesi-, barn-, intensiv-, operasjons -og kreftsykepleiere etter at de nasjonale retningslinjene er vedtatt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse