fbpx Lettfattelig og god innføring i prosjektarbeid Hopp til hovedinnhold

Lettfattelig og god innføring i prosjektarbeid

Prosjektarbeid blir en stadig større del av fagutviklingen i sykepleiefaget. Dette er boka som kan spare deg for mye prøving og feiling. 

Bokfakta

Boktittel: Prosjektutvikling i helsetjenesten. Lang-kort er bedre enn kort-lang
Forfatter: May Aasebø Hauken
Forlag: Fagbokforlaget, 2019
Sidetall: 176
ISBN: 978-82-450-1908-7

I helsetjenesten stilles det krav til forskningsbasert praksis, kvalitet og sikkerhet til det beste for pasienten. Forsknings- og kvalitetsarbeid baseres ofte på et prosjekt, hvor funnene preger retningen i det videre arbeidet. Boken Prosjektutvikling i helsetjenesten er rettet mot deg som tar del i et prosjekt, som medarbeider eller prosjektleder, under planlegging eller gjennomføring.

Boken består av to deler. Den første delen setter leser inn i prosjektbegrepet: hva er et prosjekt, hvorfor gjennomføre et prosjekt, ulike faser av prosessen, samt kostnader relatert til et prosjekt. Den andre delen fokuserer på selve prosjektbeskrivelsen, hvor hver del av en systematisk prosjektbeskrivelse er tilegnet et eget kapittel.

Bokens siste kapittel består av en kort oppsummering, samt en forklaring av bokens undertittel: «langt-kort er bedre enn kort-langt». Med dette fremhever forfatteren nødvendigheten av å legge stor innsats i en god prosjektplanlegging over tid, samt viktigheten av en rød tråd gjennom hele prosessen – fra planlegging til evaluering. Boken er lettlest og følger en hensiktsmessig struktur som gjør det lett for uerfarne prosjektledere eller -medarbeidere å følge forfatterens tankerekke.

Layouten på boken gir følelsen av «luft», med tomme sider mellom kapitlene, korte avsnitt, tydelige overskrifter, viktige punkter som uthevet tekst og enkle illustrasjoner. For hvert kapittel kommer forfatteren med et nytt prosjektråd, som oppsummeres i «12 råd for et godt prosjekt» helt til slutt i boken. 

Bokens forfatter er sykepleier, med videreutdanning i prosjektarbeid og en doktorgrad i helsefremming. Hun har i tillegg til lang klinisk erfaring som sykepleier også lang erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter, samt med veiledning og undervisning. Det siste gir seg til kjenne ved en god pedagogisk oppbygging av boken. Forfatteren har, som hun selv påpeker, gjort en del feil i årenes løp. Hun har kjent på hvor «skoen trykker», og savnet et sted å finne informasjon om fremgangsmåter. Dette vises i boken ved at hun bruker eksempler fra egen prosjekthverdag, noe som gjør boken klinikk-nær og realistisk.

Jeg har selv fulgt et tilsvarende løp som forfatteren karrieremessig. Jeg har hatt den samme opplevelsen av prøving og feiling, og frustrasjon over at det ikke finnes noen «oppskrifter» eller konkrete veiledere for prosjektarbeid i helsetjenesten. Dette er boken som kunne gjort noen av prosessene enklere, idet den kommer med en rekke betraktninger rundt hva som er lurt og ikke lurt å tenke på, tips til steder å finne informasjon, eller tilnærminger for å finne de riktige svarene, og til hvordan prosjektet bør bygges opp.

Boken «Prosjektutvikling i helsetjenesten» oppfyller forfatterens formål: å være en praktisk veiledning for uerfarne prosjektarbeidere. Den gir er en god innføring i prosjektarbeid for alle som ønsker å drive med, eller som driver med prosjektarbeid både innen helsetjenesten og andre områder. Jeg kan trygt anbefale denne boken til studenter, sykepleiere/annet helsepersonell eller enhver som har ønske om å planlegge et prosjekt.

 

 

 

 

Annonse
Annonse