fbpx Helseministeren må gjøre en totalvurdering av sykepleierkompetanse i spesialisthelsetjenesten Hopp til hovedinnhold

Helseministeren må gjøre en totalvurdering av sykepleierkompetanse i spesialisthelsetjenesten

Sykepleier og leger samarbeid om behandling av en pasient
TEAMARBEID: Formålet med å gi allmennsykepleiere tittelen spesialist bør være en optimalisering av oppgavefordeling mellom leger og sykepleiere til pasientens beste, skriver innleggsforfatteren. (Illustrasjonsfoto: Mostphotos)

Sykepleierkompetanse i spesialisthelsetjenesten må ikke avgrenses til å være en «søster» eller «bror» til allmennsykepleieren i kommunehelsetjenesten. Det må være en totalvurdering av spisset kompetanse, skriver Ann-Chatrin Leonardsen.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

I nyhetssaken Bent Høie: – Vi må tørre å diskutere en ny utdanning av allmennsykepleiere på sykehus utdyper helseministeren hvorfor han ønsker en slik spesialistutdanning.

Jeg er ikke imot utredninger eller faglige diskusjoner. Tvert imot er jeg en sterk tilhenger av systematisk kartlegging slik at endringsarbeid tar utgangspunkt i et kartlagt behov og har en risikovurdert retning. Vi vet at helsetjenesten i dag har utfordringer med kvalitet og det å ivareta pasientsikkerhet. Det må vi gjøre noe med.

Forskning har vist at det er en sammenheng mellom sykepleierkompetanse, kvalitet og pasientsikkerhet. Innføring av en ny masterutdanning i kommunehelsetjenesten er etterspurt av flere, og positive resultater begynner å vise seg.

Kun tre nivåer av høyere utdanning

Masterkompetanse på sykehus har også sin hensikt, for eksempel når det gjelder en utvidelse av sykepleieres vurderings- og handlingskompetanse som er forankret i en kunnskapsbasert tilnærming. Likevel er det slik at helsepersonell på sykehus i større grad jobber i team.

I tillegg finnes det etablerte etter- og videreutdanninger innen ulike områder, for eksempel ortopedi, barn, kardiologi, palliasjon med mer. Videreutdanningene innen anestesi, intensiv, operasjon, barn, kreft og helsesykepleie (ABIOKH) er nå på masternivå og representerer også en kompetanse som er mangelvare og etterspurt.

Det jeg reagerer på, er sammenblandingen av begrepene master og spesialist.

I henhold til Bolognaprosessen, som er et omfattende internasjonalt samarbeid innen høyere utdanning i Europa, er det felles gradssystemet kun delt i tre nivåer: bachelor (3 studieår, 180 studiepoeng), master (2 år, 120 studiepoeng) og PhD (3 år, 180 studiepoeng). Kvalifikasjonsrammeverket beskriver læringsutbytter for de ulike nivåene i høyere utdanning og er definert i henhold til dette gradssystemet.

Et masterløp bør ikke avbrytes

Parallelt krever Kunnskapsdepartementet at det skal være anledning for sykepleiere i et masterløp å avbryte utdanningen etter 90 studiepoeng. Det strider både mot Bolognaprosessen, mot retningen som defineres i Kvalifikasjonsrammeverket, og mot regjeringens uttalte behov for mastersykepleiere på sykehus.

Jeg er tilhenger av utdanning som hever sykepleieres kompetanse til å observere, vurdere og iverksette med utgangspunkt i kunnskap, erfaringer, pasienters og pårørende perspektiver og forskning (evidens). Det jeg reagerer på, er sammenblandingen av begrepene master og spesialist.

Det er også påpekt flere steder at det å tildele allmennsykepleiere tittelen spesialist skal ha et rekrutteringsformål. Formålet burde etter min mening heller være en optimalisering av oppgavefordeling mellom leger og sykepleiere – til pasientens beste.

Etablerte masterutdanninger er spisset

En rapport fra fylkesmannen i Østfold og Viken viser at manglende spissing av kompetanse kan medføre en trussel mot pasientsikkerheten og den faglige forsvarligheten på sykehus. De etablerte masterutdanningene representerer nettopp en slik spissing.

Kjære helseminister: Utred gjerne hvilken sykepleierkompetanse spesialisthelsetjenesten trenger. Etter min mening er det likevel fint om dette ikke kun avgrenses til en «søster» eller «bror» til allmennsykepleieren i kommunehelsetjenesten, men til en totalvurdering av hvilken kompetanse som skal dekke hvilke oppgaver i hvilke avdelinger.

En utredning med mål om å etablere en «spesialistsøster»/«-bror» i spesialisthelsetjenesten må gjøres i samarbeid med Legeforeningen slik at roller, ansvar og funksjon utredes parallelt med en eventuell ny utdanning.

Siden masterutdanning er en nødvendig og ettertraktet kompetanse: Still krav om at et masterløp ikke skal kunne avbrytes før det er sluttført.

Les også:

Bent Høie: – Vi må tørre å diskutere en ny utdanning av allmennsykepleiere på sykehus

Bent Høie (H), helseminister
ALLMENNSYKEPLEIE: Ja, det er spesialister i allmennsykepleie han vil utrede behovet for, også på sykehus, bekrefter helseminister Bent Høie. Foto: Marit Fonn

– Også sykepleiere på sykehus møter sykere pasienter, som er innlagt kortere tid, sier helseministeren. Derfor vil han utrede en spesialistmaster for dem.

I saken – Allmennsykepleiere passer ikke på sykehus er Ann-Chatrin Leonardsen kritisk til Høies utspill om å utrede behovet for en ny masterutdanning i sykehusene.

Leonardsen representerer anestesisykepleiernes faggruppe.

Saken førte til mange kommentarer på Facebook som avslørte forvirring blant leserne om hva Høie vil med nye spesialister på sykehus – når det finnes så mange spesialsykepleiere allerede.

– Jeg vil be Helsedirektoratet utrede om det er behov for å ha en tvilling av AKS i sykehusene, sa helseminister Bent Høie (H) i forkant av Sykepleierforbundets landsmøte.

AKS er spesialistmasteren i avansert klinisk allmennsykepleie, beregnet for kommunene. Les om den her.

– En søster eller bror

– Ann-Chatrin Leonardsen mener det fins en tvilling i sykehusene allerede, nemlig spesialsykepleierne?

– Det er ikke en enegget tvilling vi ønsker. Kanskje heller en søster. Eller bror, sier Bent Høie.

– Men på samme måte som i kommunene, møter også sykepleiere på sykehus sykere pasienter, som er innlagt kortere tid. Det er mer krevende medisinsk. Spørsmålet er om det er behov for en tilsvarende utdanning med spesialistgodkjenning i sykehusene også. Det er ikke konkludert ennå, men det er behov for å utrede det, sier han.

Høie legger til:

– Jeg er glad for at de to lederne i Sykepleierforbundet støtter en slik utredning.

Eli Gunhild By og Lill Sverresdatter, henholdsvis avgått og ny leder, uttrykte støtten i et felles innlegg.

Vil ha allmennsykepleiere

– Det er snakk om allmennsykepleie også på sykehuset?

– Ja, som gjør sykepleiere til spesialister i å vurdere pasienter med alvorlige og sammensatte sykdommer.

– Sykehusene er stadig mer spesialisert. Passer det da med en ny utdanning i allmennsykepleie?

– Bakgrunnen er økningen av pasienter på medisinske sengeposter som er sykere enn før. Og som er kortere inne. Det er ikke en diagnosespesifikk utdanning.

Vil rekruttere

– Anestesisykepleierne har ønsket å bli spesialister i over 20 år? Kan ikke de få bli det?

– Jeg forstår deres ønsker. Poenget med de nye masterutdanningene er et ønske om å tilføre riktig kompetanse, og som kan gjøre det lettere å rekruttere og beholde sykepleiere, som det er mangel på. Derfor ønsker vi utdanning på dette området. Om behovet er der i sykehusene, vil vi får svar på i utredningen, sier Høie.

– Vi må tørre å ta en diskusjon om en ny utdanning av allmennsykepleiere. Det skal ikke gå på bekostning av behovet for abiok-utdanningene.

Altså spesialsykepleierutdanning innen anestesi, barn, intensiv, operasjon og kreft.

Starter trolig med kommunemaster i 2021

Legeforeningen har vært kritisk til den nye spesialistmasteren i kommunene:  Legepresidenten: Vil vite om spesialistsykepleierne skal diagnostisere

– Kan hende du erter på deg legene en gang til?

– Hehe, det kan tenkes. Man vet aldri, sier Høie.

– Men den avanserte spesialistutdanningen i kommunene er banket?

– Masterutdanningen for kommunene er banket, ja. Vi jobber nå med å gjennomføre det.

– Når vil utdanningen starte opp?

– Den kan tidligst starte høsten 2020, men trolig ikke før høsten 2021, opplyser helseministeren.

Stiller strenge krav til utdanningen

– Mange syns det er viktig å desentralisere utdanningen, for å sikre sykepleiere i kommunene i distriktene?

– Jeg er enig, vi ønsker mer desentralisert utdanning.

– Mener du generelt eller den vi snakker om nå?

– Generelt. Utdanningsinstitusjonene må forholde seg til studieprogrammet som skal gi grunnlag for spesialistgodkjenning. Det stilles strenge krav for å kunne bli spesialist. Vi gjør det på en annen måte enn vanlig, sier Bent Høie.

– Så det er ikke en utdanning hvilken som helst skole kan tilby?

– Alle som kan tilby høyere grader, kan også etablere denne utdanningen, men de må forholde seg til kravene.

– Hva vil du si til anestesisykepleierne, og andre spesialsykepleiere, som også vil ha tittel spesialist?

– At det ikke er grunn til å si nei til å utrede denne spesialiteten, sier Høie.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.