fbpx – Anestesisykepleieren er alltid til stede Hopp til hovedinnhold

– Anestesisykepleieren er alltid til stede

Gatekunst avduking,

– Ikke alle som har møtt oss, vet at de har vært under omsorgen av en anestesisykepleier. Men vi er der, hver dag – og alltid til stede for deg, skriver Leonardsen og Finjarn.

Barnet ditt, Hedda på fem år, blir innlagt på sykehus med mistanke om blindtarmsbetennelse. Hun kjøres til operasjon, og du får være med. Hedda har fått medisin som gjør at hun er rolig, men du kjenner deg kvalm med tanke på det som skal skje.

Usikkerheten råder. Vil hun ha det vondt? Vil de passe på henne? Du er jo vant med å være tryggheten, beskytteren. Omgivelsene er ukjente og overveldende. På operasjonsavdelingen møter du anestesisykepleier Peter og anestesilege Linda. De betrygger, forklarer og utfører sine oppgaver med rutinert hånd samtidig som de småprater med Hedda og deg.

Du slapper litt av, men når Hedda skal sove, kommer panikken. Du må ta deg sammen til hun sover, men så slipper tårene til. Operasjonssykepleier Bent følger deg vennlig ut av operasjonssalen mens han betrygger deg om at Hedda er i de beste hender. I ventetiden kjennes det trygt å vite at Peter og Linda passer på Hedda.

Fremhever anestesisykepleier

Norsk Sykepleierforbund (NSF) gjennomfører i samarbeid med Piece By Piece gatekunstprosjektet «The Art of Nursing», som portretterer medlemmer av NSF som på forskjellige vis bærer arven etter Florence Nightingale med seg i sitt virke som sykepleier.

Formålet er å vise frem mangfoldet og kompetansen til sykepleiere. Ni kunstverk av enkeltsykepleiere skal frem mot Sykepleierkongressen 2021 i desember avdukes på forskjellige steder i hele Norge. Anestesisykepleieren Per Christian Haugenes er en av dem, og det er vi i Anestesisykepleierne NSF særdeles stolte av. Bildet av ham ble avduket under Arendalsuka 17. august 2021.

Les intervjuet med sykepleieren og kunstneren: Anestesisykepleier som gatekunst: – Medfølende og besluttsom

Hva er anestesisykepleie?

2020 var, ironisk nok, det internasjonale sykepleier- og jordmoråret. Det var et krevende år for mange, og et år som synliggjorde viktigheten av en rekke «kritiske samfunnsfunksjoner», deriblant sykepleiere. Samtidig synliggjorde pandemien nødvendigheten av ulik kompetanse; renholdere, butikkansatte, lærere og helsepersonell. Alle er sentrale for at du og jeg skal leve mest mulig normalt.

Sykepleie er én profesjon, men spenner bredt med tanke på ulik kompetanse. Selv innen sykepleieprofesjonen, er anestesisykepleie en ukjent kompetanse.

Anestesi er et begrep som stammer fra gresk «an» – uten/nektende og «aisthesis» «fornemmelse». Under operasjon skal anestesi sikre smertefrihet og gode kirurgiske arbeidsforhold. Avhengig av inngrepets art, pasientens helse og ønsker kan dette oppnås med lokalanestesi, regionalanestesi som spinal eller epiduralbedøvelse, generell anestesi (narkose) eller med en kombinasjon av metodene.

Under anestesi er det alltid en anestesisykepleier til stede. Anestesisykepleiere har sitt hovedfunksjonsområde knyttet til operasjonsavdelingen, men deltar også i ulike team som for eksempel ved hjertestans, ulykker eller ved akutt, kritisk sykdom.

Er alltid til stede

Mange møter en anestesisykepleier én eller flere ganger i løpet av livet. Vi er til stede ved keisersnitt, ved planlagte og akutte operasjoner, på ambulanseoppdrag, ved mottak av kritisk syke og skadde pasienter på sykehus og ved hjertestans. Vi ivaretar pasient og pårørende i samarbeid med annet helsepersonell.

Erfaringsmessig er to av de hyppigst stilte spørsmålene før en operasjon «Kan jeg våkne under operasjonen uten å kunne bevege meg, eller gi uttrykk for at jeg er våken?» og «Er det helt sikkert at jeg vil våkne igjen?». Det er bekymringer mange tilegner seg fra skrekkhistorier i mediene.

Anestesisykepleier har kort tid på å betrygge den engstelige.

Anestesisykepleier har kort tid på å betrygge den engstelige, og avstanden fra venterommet til operasjonsbordet er kort. Det er kort tid til å overbevise om at «dette kan vi, vi gjør dette daglig, du er i trygge hender». Da blir det trygge blikket, det varme håndtrykket og de kompetente svarene spesielt viktig.

Samarbeider med anestesilege

Anestesisykepleiere er utdannet til selvstendig å kunne gjennomføre generell anestesi ved enklere inngrep på ellers funksjonsfriske pasienter, forutsatt at anestesilege har klarert pasienten for anestesi og kan tilkalles ved behov.

Anestesisykepleier er utdannet til å samarbeide i team med anestesilege ved store operasjoner og pasienter med mer komplekse sykdommer, samt til å overvåke pasienter under alle typer inngrep og undersøkelser som krever anestesi. Hvis du bedøves, vil du noen ganger kun møte anestesisykepleiere, andre ganger et team som består av anestesisykepleier og anestesilege.

Anestesisykepleier og anestesilege samarbeider tett. De utfører mange av de samme praktiske oppgavene, og arbeidet glir lett. Hvem som gjør hva, varierer fra situasjon til situasjon, og er ikke nødvendigvis avhengig av profesjonsbakgrunn.

Det er et variert arbeid

I forbindelse med operasjon, får man ofte medikamenter som medfører at man ikke lenger puster ved egen hjelp. Anestesisykepleier gir medikamentene, håndterer lufteveiene og kombinerer avansert overvåkningsutstyr med egen overvåkning av for eksempel hud, farge, pust, puls og dokumenterer – alt i samarbeid med en annen anestesisykepleier eller med en anestesilege.

Vi samhandler med resten av operasjonsteamet – vanligvis operasjonssykepleiere og kirurger.

Anestesisykepleier samhandler med resten av operasjonsteamet – vanligvis operasjonssykepleiere og kirurger. Vi samarbeider også med radiologer og medisinerer under undersøkelser som kan være smertefulle eller hos pasienter som trenger overvåkning av livsviktige funksjoner.

Anestesisykepleiere deltar ved utrykninger og interhospitale overføringer ved alle regionale helseforetak som en medisinsk forsterkning av teamet og ikke en erstatning for øvrig ambulansepersonell. Anestesisykepleiere er også eksperter på etablering av intravenøs tilgang. Ved behov, kommer vi ut til sengeposter og hjelper våre kolleger med dette.

Er en del av beredskapen

Anestesisykepleiere er en del av beredskapen i det norske helsevesenet. Vår kunnskap om ivaretakelse av respirasjon, sirkulasjon og demping av smerter er viktig i akutte og kritiske situasjoner både i og utenfor sykehusene.

Denne kompetansen har vist seg svært nyttig i forbindelse med koronapandemien hos de aller sykeste pasientene med behov for respiratorbehandling. Her har anestesisykepleiere kunnet bidra med å øke kapasiteten i intensivavdelingene sammen med intensivsykepleiere og annet spesialutdannet personell.

Anestesisykepleieres funksjons- og kompetanseområder spenner over mange områder til tross for at spesialiseringen er rettet inn mot utøvelsen av anestesi. Ikke alle som har møtt oss, vet at de har vært under omsorgen av en anestesisykepleier. Men vi er der, hver dag – og alltid til stede for deg.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse