fbpx – Takk for at du valgte å bli sykepleier Hopp til hovedinnhold

– Takk for at du valgte å bli sykepleier

Til alle sykepleiere: Gratulerer med den internasjonale sykepleierdagen. Takk for at du valgte å bli sykepleier, og takk for at du blir værende, skriver innleggsforfatteren.

12. mai hvert år feires den internasjonale sykepleierdagen. Dette er datoen Florence Nightingale ble født. «The lady with the lamp» var en av de første som ga sykepleien et ansikt utad.

Nightingale var, ifølge sykepleiehistoriker Jorunn Mathisen, den første sykepleieren som bygget påstandene sine på forskning. På denne dagen synes jeg det er på sin plass å fremheve sykepleieryrket.

Masse positivt

Jeg gikk gjennom alle nyhetene på Sykepleien.no i perioden 1. april til 21. april 2022. Jeg konsentrerte meg om innlegg som fremhever yrket vårt positivt. Det var mange! Ett av innleggene viser at sykepleiernes årvåkenhet rundt en smittesituasjon førte til at et smitteutbrudd ble oppdaget og at ytterligere smitte ble forhindret.

Et annet innlegg presenterer anestesilege Andreas E. Hansen, paramedisiner Andreas Gustavsen og anestesisykepleier Hege Anita Aastrøm som er beredt til å hente ut kritisk skadde ukrainere med ambulansefly.

Vi kan også lese om sykepleier Elisabeth som bruker sine egne, tøffe erfaringer fra oppveksten til å hjelpe barn til personer med ruslidelser. Alle er gode eksempler på at sykepleiere er tydelige, modige og stolte.

I Nightingales ånd

I tillegg presenterer Sykepleien også, blant annet, resultater fra både doktorgradsstudier og andre forsknings- og kvalitetsforbedringsprosjekter gjennomført og formidlet av sykepleiere. Dette er resultater som kan bidra til, for eksempel, bedre sykepleierutdanning, bedre sykepleiepraksis, eller til bedre samarbeid

I tillegg synliggjøres den stadige utviklingen innen sykepleietjenestene. Dette er en videreføring av Nightingales tilnærming: å bygge klinisk praksis på forskningsfunn i tillegg til erfaring og brukerkunnskap: kunnskapsbasert sykepleiepraksis!

Hva er sykepleie for deg?

For å få innspill fra andre sykepleiere sendte jeg ut en åpen, anonym spørreundersøkelse til sykepleiere på Facebook. Spørsmålene tok for seg, blant annet, hvorvidt de har vært glad for yrkesvalget sitt, om de har anbefalt andre å søke sykepleierutdanning, begrunnelser for valg av utdanning og begrunnelser for at de fortsetter å jobbe som sykepleier. Totalt svarte 121 sykepleiere på undersøkelsen.

Over halvparten av dem som svarte, hadde jobbet som sykepleier i over 20 år. En liten andel (1,7 prosent) hadde jobbet under ett år. 5,1 prosent hadde jobbet mellom ett og fem år, og 40,7 prosent hadde jobbet fra seks til 20 år som sykepleier.

Hele 88,1 prosent oppga at de hadde en videre- eller masterutdanning. Dette var innen akuttsykepleie, anestesisykepleie, avansert klinisk allmennsykepleie, geriatri/demens, helsesykepleie, intensivsykepleie, jordmor, kreftsykepleie, ledelse, utdanning/fagutvikling/forskning og veiledning.

De var glade for valget

Svarene viser at flesteparten av sykepleierne var glade for det valget/de valgene de hadde tatt med hensyn til utdanning.

Bildet viser en tabell

Svaralternativene var aldri (1), svært sjelden (2), sjelden (3), verken/eller (4), ofte (5), svært ofte (6), hele tiden (7). I tabellen er verdiene 1–3 slått sammen til «sjelden», og verdiene 5–7 slått sammen til «ofte». Svar er oppgitt i prosent.

Mange gode grunner

Sykepleierne som deltok i undersøkelsen, ble bedt om å oppgi tre stikkord for hvorfor de valgte å bli sykepleier. «Spennende» var det ordet som ble brukt hyppigst. Sammenfattet handlet dette også om: et ønske om å jobbe med mennesker, trygg jobb/jobbmuligheter, nytteverdi, at det er meningsfullt, fleksibilitet, variasjon, mange muligheter, ansvar og at det er sosialt. En av sykepleierne skrev: «Et privilegium å få ha en sånn utdanning».

Den hyppigste årsaken som ble oppgitt til valg av videre/masterutdanning, var kompetanseheving/økt kunnskap. Andre årsaker var blant annet nye utfordringer, spisskompetanse, mer selvstendig funksjon, lønn, nye jobbmuligheter og interesse.

Vil fortsette som sykepleier

Alle som svarte på undersøkelsen, unntatt én, hadde tatt et bevisst valg om å fortsette som sykepleier. Dette ble forklart med stikkord som spennende, stolt, læringsrikt, trivsel, sikker jobb, meningsfylt, utfordrende og variert. Som årsaker for hvorfor de velger å anbefale andre å ta sykepleierutdanning var «spennende» det orden som gikk igjen.

Videre oppga de blant annet trygg arbeidsplass, trygg lønn, muligheter, variasjon og nytteverdi. Dette samsvarte i stor grad med anbefalingene for å ta videre-/masterutdanning.

I et innlegg i Sykepleien i april fortalte jeg om mannen min som er anestesisykepleier og om den veien han har hatt frem dit han er i dag. Det er etter min mening mange gode grunner til å bli og å fortsette å være sykepleier/spesialsykepleier. Det er ingen tvil om at det er behov for oss, både i klinikk og innen forskning/undervisning.

Så til alle sykepleiere: Gratulerer med den internasjonale sykepleierdagen. Takk for at du valgte å bli sykepleier, og takk for at du blir værende!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse