fbpx – Blir sykepleiere i høyere utdanning diskriminert? Hopp til hovedinnhold

– Blir sykepleiere i høyere utdanning diskriminert?

Bildet viser en tegning av en mann og en kvinne. Mellom dem er et større-enn-tegn som illustrerer at mannen er "større" enn kvinnen.

 Det åpnes opp for at kandidater med avbrutt masterløp får samme stillingstittel og lønn som de som fullfører masterstudiet. I lys av at sykepleierprofesjonen er overrepresentert av kvinner, spør jeg meg selv om det handler om diskriminering av kjønn, skriver Leonardsen.

8. februar sendte jeg en e-post til Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og til Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Aasheim. Jeg ba dem stanse diskrimineringen av sykepleiere i høyere utdanning. Henvendelsen ble sendt videre til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Spørsmålet er om det å vedta helt særegne retningslinjer for utdanning av spesialsykepleiere – sammenliknet med tilsvarende utdanningsløp – handler om diskriminering på grunn av kjønn. Jeg hadde derfor en telefonsamtale med Elida Andersen – førstekonsulent hos Likestilling- og diskrimineringsombudet 22. februar. Vi diskuterte saken opp mot relevante forhold i likestillings- og diskrimineringsloven.

En uriktig forskjellsbehandling

For at det skal være snakk om diskriminering, må det være en reell forskjellsbehandling. Og i dette tilfellet på grunn av kjønn. Det kan også være snakk om indirekte diskriminering: det at noen spilles dårligere på grunn av kjønn. Andre utdanninger på masternivå vil her være naturlig sammenlikningsgrunnlag.

Etter min mening er dette en urimelig forskjellsbehandling.

Jeg har per i dag ikke kunnet identifisere noen annen utdanning på masternivå som åpner for tilsvarende løsning som det legges opp til i de nasjonale retningslinjene for masterutdanning av sykepleiere. Sykepleierprofesjonen har en overrepresentasjon av kvinner. Etter min mening er dette en urimelig forskjellsbehandling – både direkte og indirekte.

Vanskelig å bevise deskriminering

Andersen informerte om at Diskrimineringsnemnda kan vurdere klager og hvorvidt det er brudd på diskrimineringsregelverket. Videre kan de komme med en uttalelse som ikke er rettslig bindende. Det vil være en politisk sak hvordan regelverket bør behandles.

Det er vanskelig å bevise at denne forskjellsbehandlingen handler om kjønn. Jeg vil likevel utfordre departementene til å vise til hvordan kravene til å kunne forskjellsbehandle i henhold til lovverket er oppfylt.

Det jeg håper å oppnå med henvendelsene – og medieutspillene – er 

  • at departementene trekker sine krav om at det skal gis anledning til å avbryte masterløpet,
  • at Henrik Aasheim og Abid Raja engasjerer seg i denne viktige saken som handler om fremtidens utdanning av spesialsykepleiere (som året 2020 virkelig fikk vist viktigheten av) og
  • at alle miljøene som er høringsinstanser til de nasjonale retningslinjene i RETHOS 3, påpeker samme urimelighet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse