fbpx Men for svarte … (og lønn til sykepleiere) Hopp til hovedinnhold

Men for svarte … (og lønn til sykepleiere)

Om lønnsøkning for sykepleiere – igjen …

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har jobbet for økt lønn for sykepleiere i tiår. Med Eli Gunhild By i spissen ble NSF i 2018 enige med Spekter om en minstelønn for sykepleiere på 500 000.

NSF forsøkte også å få gjennomslag for en egen kode og stige for sykepleiere med mastergrad. Det fikk de ikke. Ifølge NSF var det uaktuelt for Spekter å etterkomme et slikt krav i et mellomoppgjør.

I en sak på karrierestart.no om lønnsforhandlinger anbefaler forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea at «man legger lokk på følelsene sine og heller fokuserer på saken når man går inn i lønnsforhandlinger». Hun mener at dette sannsynligvis vil øke sjansene for at man får frem gode argumenter.

Reitan uttaler: «Flere kan med fordel bli bedre på å fremheve sine resultater og skryte mer av seg selv i lønnsforhandlinger. Dette kan for mange oppleves som ubehagelig. Det er imidlertid ikke gitt at lederen din er klar over alle oppgaver du utfører eller har fått med seg dine suksessmeritter. Du må derfor selv trekke disse frem i lyset.»

Reitan trekker frem flere argumenter for lønnsøkning, blant annet:

  • Hard og ekstraordinær jobbing gir resultater.
  • Høyere lønn kan igjen stimulere til økt innsats.
  • Større ansvarsområder bør belønnes.

Mange har gjort en fantastisk innsats under pandemien. Sykepleiere og spesialsykepleiere har vært tydelige på egen innsats, på hvor hardt de har måttet jobbe, hva situasjonen har krevd, og hvilket ansvar som er pålagt dem.

Men: Dette er ikke en ny situasjon som kom med pandemien. Dette er en situasjon som har vært en realitet i årevis!

Sykepleiere og spesialsykepleiere får nye og utvidede ansvarsområder, det kuttes i bemanning, pasientene blir flere, pasienter i kommunehelsetjenesten blir sykere. Den samme innsatsen kan garantert tilskrives annet helsepersonell.

Jeg kan bare ikke skjønne hvorfor i all verden det skal være feil å fremheve en så stor gruppe som sykepleierne? Pandemien har kun vært en katalysator for å kunne «bevise» for «mannen i gata» / uinnvidde i yrket hvilken rolle sykepleiere faktisk spiller. Og ikke minst hvilken (utvidet) rolle spesialsykepleiere spiller.

Annet helsepersonell (jeg vil ikke gå i samme fella som leder i Fagforbundet Mette Nord) har forhandlet seg frem til svært gode risikotillegg. Dette har så vidt meg bekjent ingen sykepleier gått ut i mediene med og hevdet at disse ikke fortjener …

Lønn virker rekrutterende. Vi trenger flere sykepleiere. NÅ!

Jeg ønsker meg en lønnsforhandlingssituasjon hvor grupper krever lønn for utdanning og rolle – uten å trekke frem at andre grupper IKKE skal få!!!

Annonse
Annonse